Privacyverklaring

Ongelijke taakverdeling een van de grootste oorzaken van de loonkloof

2 januari 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Op 15 november was het Europese Equal Pay Day. Vrouwelijke werknemers in Europa verdienen nog altijd dertien procent minder dan mannen, waardoor ze vanaf 15 november gratis werken. ZIJkant en PES Women roepen mannen op om hun kwaliteiten meer in te zetten voor het huishouden en de zorg voor kinderen, zodat ook vrouwen voluit voor hun job kunnen gaan.

Uit onderzoek van ZIJkant en Ipsos (2022) blijkt dat mannen het probleem niet zien: zij vinden dat er een evenwicht is in het huishouden (wat vrouwen tegenspreken). Gevraagd naar de mogelijke gevolgen van een ongelijke taakverdeling thuis, denken de geïnterviewde mannen niet aan verminderde carrièrekansen of een lager loon voor hun partners.

Deeltijds werk

Nochtans is juist deze ongelijke taakverdeling een van de grootste oorzaken van de loonkloof. In België werkt maar liefst 42% van de vrouwen deeltijds, tegenover 12% van de mannen. Als belangrijkste reden voor hun deeltijds werk, verwijzen de meeste vrouwen naar de zorg voor kinderen of andere afhankelijke personen, een reden die slechts door een op de tien deeltijds werkende mannen wordt gedeeld.

Dat onevenwicht weerspiegelt zich ook in de OESO-cijfers: Belgische vrouwen besteden gemiddeld 4 uur per dag aan onbetaalde arbeid, mannen slechts 2,4 uur. Het aandeel deeltijds werkende vrouwen stijgt bovendien naarmate het aantal kinderen toeneemt, terwijl mannen net méér gaan werken zodra ze kinderen krijgen. En ondanks het feit dat steeds meer vaders het ouderschapsverlof ontdekken, vormden ze in 2021 amper een derde van de gebruikers én nemen ze dit verlof vooral op als de kinderen al lang uit de pampers zijn.

Unequal Pay Day?

De progressieve vrouwenbeweging ZIJkant is de initiatiefnemer van de nu al achttien Equal Pay Day-campagnes in België. Aangezien vrouwen in Europa 13 procent minder verdienen dan mannen, werken ze de laatste 13 procent van het jaar – vanaf 15 november – gratis en voor niets. De Europese Commissie roept deze dag uit tot Equal Pay Day, maar volgens ZIJkant spreken we beter over Unequal Pay Day: de dag voor ongelijk loon.