Privacyverklaring

Onzekerheid alom!

19 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Liza Summer - pexels

Acht op de tien werknemer kampt met een of andere vorm van jobonzekerheid, in de eerste plaats over de evolutie van hun financiële situatie en van hun loon. Werkgevers doen er goed aan om voldoende transparantie en duidelijkheid te creëren over salarissen. Dat gebeurt best in combinatie met loopbaanplanning, opleiding of omscholing om toekomstperspectief te bieden.

Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met professor dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Onzekerheid over ...

Gevoelens van onzekerheid worden gevoed door onduidelijkheid rond

  • financiële draagkracht (41%)
  • de evolutie van hun loon (34%)
  • de hoeveelheid werk die ze moeten verzetten (32%)
  • het evenwicht tussen werk en privé (22%)

Uit eerder arbeidsmarktonderzoek door Tempo-Team bleek al dat een op de vier werknemers vindt dat de organisatie onvoldoende eerlijk beslist over verloning. Een transparant salarisbeleid en een goede communicatie over de totstandkoming van het loon zijn de beste remedies tegen dit gevoel van onzekerheid.

Jobmobiliteit

Ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt blijkt het gevoel van onzekerheid op de werkvloer zich niet te vertalen in interne of externe mobiliteit van werknemers. Hoewel dertig procent van de bevraagde werknemers zegt dat ze een grote kans maken op een andere job bij hun huidige werkgever als ze ernaar zouden vragen, staat amper tien procent open voor een nieuwe baan bij de huidige werkgever.

Verder gelooft 47 procent van de werknemers dat ze snel ergens anders werk zouden vinden, mochten ze dat willen.

Toch is maar 6 procent actief op zoek naar een nieuwe job bij een andere werkgever en staat maar 29 procent open voor nieuwe kansen, zonder er actief naar te zoeken.

Jobonzekerheid is geen werkonzekerheid

“Er is een verschil tussen jobonzekerheid en werkonzekerheid. De cijfers tonen aan dat werknemers weinig onzeker zijn over het vinden van ander werk, bij hun huidige werkgever of elders”, zo bedenkt professor Anja Van den Broeck.

Maar hun relatief sterke positie op de arbeidsmarkt neemt niet weg dat werknemers zich toch onzeker voelen over hun huidige job. “Ze kampen met de vraag of ze volgend jaar nog deze positie zullen hebben, of hun job er nog hetzelfde zal uitzien en of ze moeten werken met andere collega’s of een andere baas, ... Allemaal vragen die stresseren en wegen op prestaties.”

Werkgevers hebben er baat bij om zo veel mogelijk onzekerheid weg te nemen door medewerkers

  • meer mogelijkheden te geven tot jobmobiliteit,
  • nieuwe relevante vaardigheden aan te leren (upskilling), of
  • om te scholen (reskilling), zodat hun profiel toekomstbestendiger wordt.

Communicatie

Ook communicatie speelt een rol om jobonzekerheid weg te nemen. Bespreken wat er gebeurt in de organisatie, waarom en waar gaan we naartoe? “Het helpt om werknemers hierbij zoveel mogelijk te betrekken, want dat geeft hen meer controle over hun situatie”, aldus professor Anja Van den Broeck.

Meer in het Red Report Onderzoek 2023 van Tempo-Team, in samenwerking met professor dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan KU Leuven .