Privacyverklaring

Ook kmo’s vergroenen bedrijfswagens

18 januari 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Mike B - pexels

Ook Belgische kmo’s (tot 250 werknemers) investeren versneld in de vergroening van hun wagenpark.

Uit een analyse naar de nieuwe bedrijfswagens van de laatste vijf jaar concludeert SD Worx dat acht op de tien bedrijfswagens niet ouder zijn dan vijf jaar, wat op zich al een vergroening betekent.

27% minder CO2

Verder zijn er sedert 2021 weer meer nieuwe (hybride) benzinewagens dan (hybride) dieselwagens. Op vijf jaar tijd daalde de CO2-uitstoot van nieuwe bedrijfswagens op benzine met 27% (van 115 in 2018 tot 84 in 2022).

Werkgevers zagen wel de gemiddelde cataloguswaarde van (hybride) bedrijfswagens op benzine op vijf jaar stijgen met veertig procent (tot 43.000 euro in 2022).

Hoe milieuvriendelijker de auto, hoe duurder in aanschaf. De gemiddelde catalogusprijs van een volledige elektrische bedrijfswagen steeg met 10% tot 60.850 euro.

In 2022 is een op de acht bedrijfswagens volledig elektrisch (12,5%).

Bij de kleinste kmo’s (< 20 werknemers) is dit zelfs 15,75%. Ze tellen relatief gezien ook minder dieselwagens (24%).

De gemiddelde CO2-waarde van dieselwagens steeg in 2022 van 110 naar 114, na een daling in 2019, zo berekende SD Worx.

Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx, ziet de laagste gemiddelde CO2-uitstoot bij de kleinste kmo’s. “Ze tellen relatief gezien meer volledig elektrische wagens (16%) en (hybride) benzinewagens (61%).”

Werkgevers kiezen versneld voor milieuvriendelijkere wagens, maar die zijn duurder. “Om te anticiperen op de verminderde aftrekbaarheid - die pas echt geldt voor wagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023 - neigen werkgevers nu ook al meer naar ‘groenere’ wagens of het mobiliteitsbudget. In commerciële jobs is de bedrijfswagen vaak nodig voor klantenbezoeken. Daarom gaat het vooral om bedienden.”

Meeste nieuwe bedrijfswagens bij kleinste kmo’s

64,3% van alle bedrijfswagens komen voor in kmo’s (tot 250 werknemers). Wanneer er rekening gehouden wordt met het aantal werknemers in elke categorie, is de kans op een bedrijfswagen in organisaties met 20-49 werknemers (bijna één op de drie werknemers of 30,65%) de laatste vijf jaar gestegen. Dit wordt gevolgd door de kleinste kmo’s (<20 werknemers) waar ongeveer een kwart van de werknemers (25,97%) over een bedrijfswagen beschikt.

Meerderheid verdient minder dan 4.000 euro bruto per maand

Een bedrijfswagen is overigens geen voorrecht van grootverdieners. “Eén op de drie verdient minder dan het mediaanbrutoloon in 2022 (3.000 euro). De meerderheid  van de werknemers (52,33%) met een bedrijfswagen verdient minder dan 4.000 euro bruto. Driekwart verdient minder dan 5.000 euro bruto”, zo ziet Annelies Rottiers.