Privacyverklaring

Een dynamischer outplacementproces

21 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Edmond Dantès - pexels

Klassieke carrièrepaden bestaan bijna niet meer, nu veranderingen steeds sneller op elkaar volgen. Het beheer van loopbaantransities en professionele mobiliteit bleven wat achter bij al dat geweld. Right Management antwoordt met een vernieuwd aanbod voor outplacement rond een digitaal platform.

Right Management, de specialist in outplacement en career management binnen ManpowerGroup, lanceert zijn 24/7 digitale PowerSuite™Next platform. Dat biedt kandidaten de mogelijkheid om hun loopbaantransitie flexibeler en op individuelere manier aan te vatten.

Individuele ondersteuning

“We combineren de expertise van onze career coaches met de mogelijkheden die datamanagement, digitalisering en artificiële intelligentie bieden”, zo stelt Geert Volders. In de praktijk krijgen personen in een outplacementprogramma individuele ondersteuning via het nieuwe platform. Het platform biedt tools aan voor carrièretransities, waaronder zelfbeoordelingen voor loopbaaninteresses en content waarmee ze nieuwe carrièrepaden kunnen ontdekken.

Daarnaast voorziet PowerSuite™ Next ook in een zeer breed aanbod van meer dan 7.500 online cursussen. Dit met als doel om kandidaten bij te staan in hun ambities om zichzelf te bij- of om te scholen.

Dynamisch beheer

Kandidaten kunnen het verloop flexibel en dynamisch beheren, “maar zelfs al zit de vernieuwing in het integreren van alle voordelen die digitalisering biedt, dit vermindert geenszins de rol van coaching door onze experts, die volgens internationale studies voor 95 procent bijdragen aan het succes van een carrièremove", zo verduidelijkt Geert Volders.

Het platform moedigt zeker ook aan om digitale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zoals de recent gepresenteerde ManpowerGroup-studie 'The New Human Age' aangaf, is het gebruik van nieuwe technologieën cruciaal voor de ontwikkeling in de toekomstige werkwereld.

Outplacement niet meer weg te denken

Outplacement is ondertussen een vertrouwd fenomeen . Volgens de recentste gegevens van Federgon maakten in 2022 10.683 mensen gebruik van outplacementdiensten, waarvan 82 procent na individueel ontslag en 18 procent na collectief ontslag. In 2023 steeg het gebruik van outplacement zelfs met 50 procent in de eerste helft van het jaar, voornamelijk als gevolg van de veranderende economische omstandigheden.

"Na intensievere wervingsactiviteiten in de afgelopen twee jaar zijn veel bedrijven aan het reorganiseren. Outplacement speelt een sleutelrol in de ondersteuning van werknemers die moeten afvloeien, maar ook in het helpen van bedrijven om risico's te beheren en hun employer brand te beschermen", legt Geert Volders uit.

Volgens Right Management heeft outplacement in België nog altijd te kampen met een negatieve perceptie. Hoewel de wettelijke regeling goed is, wordt het vaak nog beschouwd als een verplichting. Veel kandidaten die aan dit traject beginnen, begrijpen aanvankelijk niet volledig wat het inhoudt en welke voordelen het biedt. "Ik ben ervan overtuigd dat ontslag als een kans kan worden gezien. Met persoonlijke begeleiding kunnen kandidaten deze verandering met meer vertrouwen tegemoet treden en kunnen ze succesvollere stappen in hun loopbaan zetten", zegt Geert Volders.

Successcores

Geert Volders concludeert dat de resultaten er ook wel zijn en op onze vraag citeert hij cijfers van Federgon. (de cijfers in de tabellen gaan over kwartaal 2 van 2023). Hij onderscheidt daarbij trajecten na individuele ontslagen en na collectieve ontslagen.

Voor trajecten na individuele ontslagen ligt de successcore een stuk hoger. Hier gaat het ook om een begeleiding van +/- 60 uur, gespreid over het hele jaar. Geert Volders maakt de som van de positieve resultaten, met name: 

  • andere job als bediende (66%),
  • zelfstandige (6%), 
  • opleiding volgen (3%) en
  • andere ( is vaak pensioen, ziekte, …) .

Geert Volders: “Dat geeft een totaal van 78%. Ook positief is dat de groep 45-54 jaar het even goed doet als  < 45 jaar.  Maar zelfs voor de 55-plussers ligt dit nog hoog:  55+8+3+7=  73%. Geef toe: het was ooit anders!”

Uitstroom na outplacement na individueel ontslag

Voor collectieve ontslagen (tewerkstellingscel met sociaal plan, red.) ligt dit lager. Geert Volders: “Hier gaat het om een wettelijk sterk gereglementeerd programma voor outplacement van maar drie maanden, voor minder dan 45-jarigen. Voor ouder dan 45 jaar duurt het maar zes maanden. Hierbij stellen we vaak vast dat mensen met lange anciënniteit liever wat tijd nemen, eerst wat moeten bekomen en oriënteren.”

“Bij de individuele ontslagen kunnen we de opstart van outplacement uitstellen, tot de kandidaat er klaar voor. Bij een tewerkstelling is het een verplichting, dus moet de deelnemer het volgen binnen de vastgelegde termijn. Dat geeft een andere dynamiek. En vaak niet genoeg op maat en op ritme van de individuele deelnemer.”

Uitstroom uit outplacement na. herstructurering (Cijfers Federgon)

Federgon over outplacement