Positieve wervingsintenties in vele landen, maar China is voorzichtig

10 september 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Positieve wervingsintenties in vele landen, maar China is voorzichtig

ManpowerGroup heeft in 44 landen en gebieden meer dan 59.000 telefonische enquêtes gevoerd om de verwachte personeelsevoluties voor het 4e kwartaal van 2019 te meten. China en Duitsland zijn voorzichtig.

De tewerkstellingsprognoses zijn positief in 43 van de 44 bevraagde landen en gebieden. In vergelijking met het vorige kwartaal stijgen de tewerkstellingsprognoses in 15 van de 44 landen en gebieden. Ze dalen in 23 andere landen en blijven stabiel in de 6 resterende landen. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 stijgen ook de wervingsintenties in 15 landen en gebieden. Ze dalen in 23 landen en stagneren in zes andere landen.

Het vertrouwen van de werkgevers is het grootst in Japan (+26%), Taiwan (+21%), de Verenigde Staten (+20%), India (+19%) en Griekenland (+18%), en het laagst in Spanje (0%), Tsjechië (+2%), Argentinië (+3%), Costa Rica (+3%) en Zwitserland (+3%).

De werkgevers in China zijn voorzichtig (+4%). Zij melden de laagste nettotewerkstellingsprognose in twee jaar.

EMEA

In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) plannen de werkgevers in 25 van de 26 bevraagde landen in het volgende kwartaal een uitbreiding van hun personeelsbestand.

De werkgevers uit Spanje bereiden zich voor op een stagnerende arbeidsmarkt.

Tegenover het vorige kwartaal stijgen de wervingsintenties in 10 landen, terwijl ze in 12 landen dalen. Vergeleken met het 4e kwartaal van 2018 stijgt de nettotewerkstellingsprognose in 8 landen en daalt ze in 14 andere landen. 

Van de hele EMEA-regio tekenen Griekenland (+18%) en Slovenië (+17%) voor de gunstigste tewerkstellingsprognoses, terwijl deze het zwakst zijn in Spanje (+0%), Tsjechië (+2%) en Zwitserland (+3%).

Duitsland

Duitse werkgevers (+6%) verwachten dat de wervingsactiviteit vrij stabiel zal blijven in vergelijking met het vorige kwartaal.

Ook de Franse werkgevers (+6%) geven blijk van vertrouwen in hun prognoses voor het volgende kwartaal. Ondanks de aanhoudende onzekerheid door de Brexit zijn werkgevers in het Verenigd Koninkrijk (+5%) van plan om hun personeelsbestand in het volgende kwartaal uit te breiden, met een lichte stijging van de nettotewerkstellingsprognose ten opzichte van het vorige kwartaal. In Italië (+4%) zijn de werkgevers voorzichtiger, hoewel de nettotewerkstellingsprognose stijgt in vergelijking met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. In Nederland (+5%), ten slotte, melden de werkgevers gematigd optimistische prognoses, van hetzelfde niveau als in het voorgaande kwartaal.

ManpowerGroup heeft ook cijfers voor België.