Tewerkstellingsbarometer ManpowerGroup blijft positief

10 september 2019
Tekst
Jo Cobbaut
Tewerkstellingsbarometer ManpowerGroup blijft positief

Volgens de ManpowerGroup Barometer zou de wervingsactiviteit in België in het vierde kwartaal toenemen.

Van de 751 Belgische werkgevers die eind juli door ManpowerGroup werden bevraagd, overweegt 7% hun personeelsbestand tegen eind 2019 uit te breiden, terwijl slechts 1% het aantal werknemers plant te verminderen.

Het aantal werknemers zal naar verwachting stabiel blijven in negen van de tien bedrijven. Na correctie van de seizoenvariaties bereikt de nettotewerkstellingsprognose – of het verschil tussen het percentage werkgevers dat aanwervingen plant en het percentage werkgevers dat ontslagen voorziet –  de bemoedigende waarde van +6%. Dat is een stijging van 3 punten ten opzichte van het vorige kwartaal en een status quo in vergelijking met het 4e kwartaal van 2018.

Vertrouwen

“Ondanks de politieke en economische onzekerheden, zowel nationaal als internationaal, hebben de Belgische werkgevers er alle vertrouwen in en zijn ze van plan om tegen het einde van het jaar meer personeel aan te werven", verklaart Philippe Lacroix, managing director van ManpowerGroup BeLux. "Volgens het laatste rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zouden er dit jaar naar verwachting 61.000 nettobanen worden gecreëerd in ons land, een stijging die vergelijkbaar is met die van vorig jaar (62.000 banen). Het rapport waarschuwt echter dat deze groei zal afnemen in 2020 en 2021 als er op verschillende bestuursniveaus geen maatregelen worden genomen om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen. "Op het terrein worden we dagelijks geconfronteerd met deze wervingsproblemen, in een markt waar de (gekwalificeerde) kandidaat de wet dicteert", zegt Philippe Lacroix.

Bemoedigende prognoses

De tewerkstellingsvooruitzichten voor het volgende kwartaal zijn positief in de drie gewesten van het land. 

In Vlaanderen (+7%) tonen de werkgevers zich het meest optimistisch. Zij melden een nettotewerkstellingsprognose die 2 punten hoger ligt ten opzichte van het vorige kwartaal en vorig jaar.

De wervingsactiviteit in Wallonië (+6%) zou voor het derde opeenvolgende kwartaal vrij gunstig blijven (+6%).

In Brussel zijn de werkgevers voorzichtiger (+4%). Daar ligt de nettotewerkstellingsprognose 3 punten hoger dan in het vorige kwartaal, maar daalt ze 2 punten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2018.

Negen van de tien sectoren positief

In negen van de tien bevraagde sectoren zijn de werkgevers van plan nieuwe jobs te creëren in de loop van het 4e kwartaal van 2019.

De hoogste wervingsintenties worden gemeld door de werkgevers uit de Landbouw en visserijsector (+14%), de Groot- en detailhandel (+10% – de meest optimistische prognose in acht jaar) en de sector Elektriciteit, gas en water (+10%).

De wervingsactiviteit zal naar verwachting vrij sterk zijn in de sectoren Financiën, verzekering, vastgoed en diensten (+8%).

In de sectoren Openbare Diensten, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+6%) en de Maakindustrie (+5%) zal ze gematigd zijn.

Voorzichtig is de kwalificatie voor de sector Transport en logistiek (+4%).

In de sector Extractieve industrie (+1%) en de Bouwsector (0%), daarentegen, zal de werkgelegenheid naar verwachting weinig veranderen.

In de de Horeca (-6%) zal ze vermoedelijk dalen. Werkgevers laten voor het derde opeenvolgende kwartaal een negatieve nettotewerkstellingsprognose optekenen met de laagste cijfers in zes jaar.

De nettotewerkstellingsprognose wordt, van het ene tot het andere kwartaal, beter in vijf sectoren en slechter in drie sectoren. De wervingsintenties boeken, van het ene tot het andere kwartaal, vooruitgang in vier sectoren en gaan achteruit in zes andere sectoren.

Jobcreatie in grote en middelgrote bedrijven

Volgens de enquête zou de jobcreatie vooral plaatsvinden in de grote ondernemingen (≥ 250 werknemers) en middelgrote ondernemingen(50-249 werknemers) met een nettotewerkstellingsprognose van respectievelijk +29% en +20%. Werkgevers van kleine ondernemingen (10-49 werknemers) verwachten een vrij stevige wervingsactiviteit (+11%). De micro-ondernemingen (< 10 werknemers) zijn een pak voorzichtiger. Zij geven een nettotewerkstellingsprognose van +4% aan.

ManpowerGroup heeft ook cijfers voor andere landen