Privacyverklaring

“Re-integratie gebeurt het best dicht bij de werkvloer”

27 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Verzuimexpert Bart Teuwen (Mensura group) kijkt bezorgd naar een opbod aan initiatieven rond re-integratie. Bovendien zijn ze inhoudelijk niet optimaal. Extra ondersteuning en opvolging gebeuren best zo dicht mogelijk bij de werkvloer.

“Er is geen verkeerde deur naar werk”, zo stelde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. “Daar valt weinig tegen in te brengen”, zo beaamt verzuimexpert Bart Teuwen. Toch heeft hij grote twijfels bij de efficiëntie van de strakkere opvolging van arbeidsongeschikte werknemers en zelfstandigen door de ziekenfondsen.

Re-integratie via de ziekenfondsen?

De minister voorziet in controles via fysieke afspraken na vier, zeven en elf maanden met het ziekenfonds. De adviserende artsen van de ziekenfondsen zullen daarbij worden ondersteund door verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en klinisch psychologen.

Die opvolging vindt Bart Teuwen prima, maar dat de minister daarvoor op de ziekenfondsen rekent, “is op zijn zachtst gezegd vreemd.” De adviserende arts kent de langdurig zieke niet en is minder vertrouwd met de effectieve werksituatie.

Contact tussen werkgever en werknemer

De stijd tegen arbeidsongeschiktheid van lange duur begint bij werkgever en werknemer die contact onderhouden. “De overheid zou beter investeren in flankerende maatregelen en die, meer dan vandaag, afdwingen. Een dergelijke opvolging is veel effectiever voor re-integratie, dan om de zoveel tijd langsgaan bij een arts die de werksituatie minder goed kent.”

Ook de arts van het ziekenfonds laten bijstaan door een schare aan specialisten is op papier de juiste aanpak. Maar ook dat kan veel dichter bij de werkvloer. “De arbeidsarts en het multidisciplinaire team van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk hebben meer zicht én impact op de werk- en persoonsgebonden factoren onder de waterlijn.”

Termijnen

Bovendien zijn de voorziene termijnen achterhaald. In plaats van een consult na vier maanden arbeidsongeschiktheid, komt er beter al een contact kort na de uitval.

Tot slot roept Bart Teuwen op om de verschillende initiatieven vanuit de overheid voor betere re-integratie beter te coördineren. “Op enkele dagen tijd kondigen zowel Vlaams minister van Werk Jo Brouns als federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke initiatieven aan om de re-integratie te versnellen. Zonder duidelijke samenhang dreigen werkgevers en werknemers door de bomen het bos niet meer te zien.”