Privacyverklaring

Re-integratietrajecten die werken

19 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Benoit Halbart (foto AG Insurance)

Volgens schattingen kent de Belgische arbeidsmarkt een half miljoen langdurig afwezigen. Bij een op de drie gaat het om psychologische aandoeningen zoals burn-out en depressie. Maar er bestaan concrete oplossingen. Een informeel re-integratietraject dat verzekeraar AG sinds zeven jaar aanbiedt, brengt zeven op de tien werknemers binnen de zes maanden weer naar het werk. In negentig procent van de gevallen is er geen herval.

Langdurig absenteïsme is de voorbije decennia uitgegroeid tot een van de onrustwekkendste fenomenen op de arbeidsmarkt. Een opvallende trend is bijvoorbeeld de sterke stijging in de laatste zes jaar van het aantal langdurig afwezigen door een psychologische aandoening. Dat gaat dan over burn-out, stress of depressie: één op de vier in 2017 tegenover één op de drie in 2023 (onderzoek van AG).

Re-integratietrajecten

Sinds 2016 voorziet de nieuwe re-integratiewetgeving in een formele wettelijke procedure om langdurig arbeidsongeschikten opnieuw hun plaats te laten vinden op de arbeidsmarkt. Maar volgens verzekeraar AG ontbreken in dit kader twee essentiële elementen voor stressgerelateerde aandoeningen:

  • een vlotte toegang tot begeleiding en
  • een proactief/preventief aanbod.

Benoit Halbart, directeur Employee Benefits & Health Care bij AG Insurance, is ervan overtuigd dat de informele re-integratietrajecten een persoonlijkere en dus gerichtere aanpak mogelijk maken. “Na zeven jaar en achtduizend informele trajecten blijkt uit de resultaten dat deze aanpak werkt. De meeste medewerkers die uitvallen door een stressgerelateerde aandoening, gaan na re-integratietrajecten op maat tot drie keer keer sneller terug aan de slag."

Geen herval in 90 procent van de gevallen

De verzekeraar werkt daarvoor samen met vier onafhankelijke en gespecialiseerde partners. Die passen elk hun wetenschappelijk onderbouwde aanpak toe om werknemers te ondersteunen.

Benoit Halbart: "Ongeveer zeventig procent van de afgeronde re-integratietrajecten waren succesvol. Concreet houdt dat in dat werknemers binnen de vijf tot zes maanden weer aan de slag konden. Van de werknemers die weer aan het werk gingen, deden acht op de tien dat bij dezelfde werkgever. Zeven op de tien namen hun oorspronkelijke functie weer op. En zes maanden na afloop van het 'Return To Work'-programma stellen we vast dat negentig procent van de werknemers niet is hervallen. Het programma is dus effectief en leidt tot duurzame re-integratie."

Geen 100 procent

Het is wel belangrijk om op te merken dat niet alle deelnemers het werk hervatten nadat ze een van de informele re-integratietrajecten doorliepen. De eerste bevindingen van AG over de informele re-integratietrajecten zijn daarom voorzichtig:

  • 3 procent van de werknemers geeft aan dat het moment van de werkhervatting vastligt. Dat wijst erop dat de verzekerden de mogelijkheid hebben om terug te keren naar hun oorspronkelijke job.
  • 1 procent van de verzekerden is werkloos, maar zij kunnen een beroep doen op andere steunmaatregelen om hen te helpen het werk te hervatten.
  • 3 procent van de deelnemers volgt een training om nieuwe jobmogelijkheden te verkennen die passen bij hun huidige situatie.
  • 20 procent van de deelnemers blijft medisch arbeidsongeschikt. Dat betekent dat er een blijvende medische opvolging nodig is om te beoordelen of ze weer aan het werk kunnen.
  • Tot slot is 3 procent van de verzekerden niet aan het werk door andere factoren, zoals persoonlijke of familiale problemen.

Meer over Return To Work, het informele re-integratietraject van AG.