Privacyverklaring

Ruim een op de drie ervaart weinig werkplezier

12 juni 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Andrea Piacquadio (Pexels)

35% van de werknemers scoort zijn werkplezier erg laag. Deze groep ervaart ook minder mentaal welzijn en is vaker afwezig op het werk dan hun collega’s die wel plezier aan hun werk beleven.

Tempo-Team onderzocht samen met professor Anja Van den Broeck van de KU Leuven de belangrijkste oorzaken en maakte een werkpleziergids.

Afwezig

Wie weinig plezier vindt op zijn werk rapporteert gemiddeld dertien dagen per jaar afwezig te zijn (buiten de vakanties). Terwijl wie plezier heeft op het werk maar acht dagen afwezig is.

Verder was tien procent van de werknemers die het werk niet plezierig vindt het afgelopen jaar afwezig door mentale problemen. Bij de groep die wel plezier beleeft aan het werk is dit maar zes procent. Er is dus een duidelijk verband tussen werkplezier, mentale gezondheid en absenteïsme.

Meer dan ‘fun’

‘Werkplezier’ en -welzijn gaan wel wat verder dan ‘fun op het werk’ door teambuilding, sport of gezonde snacks. “Het gaat vooral over het werk op zich: daarin jezelf kunnen zijn, dingen doen die waardevol, leuk of interessant zijn”, zegt professor Anja Van den Broeck. “Internationaal onderzoek* toont aan dat wie geboeid is door het werk, meer plezier heeft, meer mentaal welzijn ervaart, minder kans maakt op burn-out en kwaliteitsvol werk aflevert. Nieuwsgierig mogen zijn, nieuwe dingen ontdekken - hetzij op het werk zelf, hetzij in een opleiding - zijn hiervoor belangrijke hefbomen.”

Investeren in de juiste mix

Werknemers die weinig plezier beleven aan hun werk zijn erg ontevreden over

  • hun werkinhoud (77%)
  • werksfeer (75%),
  • werk/privé-evenwicht (63%) en
  • opleidings- en groeimogelijkheden (58%).

Om hun werkplezier te bevorderen, is het dus belangrijk om vooral te investeren in deze mix van werk/privé-balans, werkinhoud en groeimogelijkheden.

Uit het onderzoek blijkt dat dit loont. Wie tevreden is over zijn/haar jobinhoud , scoort hun werkplezier 7,6 op 10. Ontevreden collega’s geven 4,9 op 10.

Dit gaat eveneens op voor medewerkers met een goed werk/privé-evenwicht. Zij geven hun werkplezier 7,4 op 10 tegenover 5,5 op 10 voor werknemers bij wie dat niet het geval is.

Wie goede opleidings- en groeikansen krijgt, scoort werkplezier 7,8 op 10 tegenover 5,6 op 10 bij werknemers met weinig mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling. Een goede werksfeer ten slotte levert een werkplezierscore op van 7,6 op 10 tegenover 5,8 op 10 bij een negatieve werkomgeving.

Nieuw talent aantrekken

“Werkplezier zorgt ervoor dat werknemers beter in hun vel zitten, productiever zijn en langer bij dezelfde werkgever blijven. Om daartoe te komen, is het belangrijk dat werkgevers inzetten op de zogenaamde ‘werkpleziercocktail’ van balans, inhoud en groei. Bedrijven en organisaties waar de mensen veel plezier beleven aan hun werk zijn ook aantrekkelijker om nieuw talent aan te trekken. Dit is een extra voordeel in tijden van krapte op  de arbeidsmarkt”, besluit Wim van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team.

Van den Broeck, A., Howard, J. L., Van Vaerenbergh, Y., Leroy, H., & Gagné, M. (2021). Beyond intrinsic and extrinsic motivation: A meta-analysis on self-determination theory’s multidimensional conceptualization of work motivation. Organizational Psychology Review, 11(3), 240-273.

Meer in het topic: werkplezier