Privacyverklaring

Scan brengt snel werkbaar werk in kaart

14 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Een nieuwe campagne moet werkgevers helpen om te reflecteren over de werkbaarheid van het werk dat ze verschaffen.

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame en werkbare loopbaan voor hun medewerkers.

De SERV en 31 sectorfondsen zetten samen hun schouders onder een campagne voor de preventie van langdurige ziekte via werkbaar werk. Het doel van de campagne is werkgevers aanzetten tot reflectie over werkbaar werk in hun eigen onderneming.

Werkbaarheidsscans

De campagne vertrekt van het beeld van de wandelbaan, de loopbaan of sprintbaan. Een sprintje trekken in de job hoort er soms bij, maar in bepaalde levensfasen is gewoon lopen of zelfs wandelen de duurzaamste manier om de eindmeet te halen. Finaal wint iedereen daar bij, zowel werkgevers als werknemers.

Op de website www.werkbaarwint.be kunnen ondernemingen aan de slag met een uitgebreid programma van lunch & learns, events, laagdrempelige tips, direct-op-weg-video’s, getuigenissen of verrassende feiten rond werkbaar werk.

Daar legt de campagne de link met het aanbod op maat vanuit de sectorfondsen. Die gaan naar de ondernemingen om samen een werkbaarheidsscan te maken van de situatie in een onderneming.

De juiste organisatie

Pieter-Jan De Man, directeur bij trailerproducent Stas getuigt hoe een kleine ingreep een win-win was voor alle partijen. “We zijn van een traditionele organisatiestructuur naar squads gegaan, kleine teams, wat ertoe leidt dat iedereen goed weet wat er leeft. Een win-win: onze doorlooptijd is verlaagd en we produceren meer terwijl onze werknemerstevredenheid met elf procent steeg.”

De juiste organisatie houdt werknemers gemotiveerd, zorgt voor een goede werk-privébalans en voldoende rust in de job en biedt leerkansen. Zo blijven werknemers fysiek en mentaal gezond en blijven ze langer aan boord. En dat wil toch elke werkgever én werknemer?

Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Werkbaar werk is ook leeftijdsbewust: een 55-plusser er met goesting laten werken, vraagt een andere aanpak dan een dertiger met jonge kinderen. Ruimte geven aan medewerkers om even te vertragen en daarna weer te versnellen, is belangrijk.

“Het is goed dat we met onze leidinggevenden kunnen communiceren, zodat ze ook onze persoonlijke situatie begrijpen. Ik ben alleenstaande moeder. Daardoor is mijn werkschema soms anders dan dat van mijn collega’s”, zegt Cosmina Covacia, medewerker bij Tomato Masters. Het familiale landbouwbedrijf levert heel wat maatwerk zodat hun medewerkers met goesting komen werken.

Meer via de campagnewebsite: www.werkbaarwint.be

Meer in het topic: werkbaar werk