Privacyverklaring

Stijn Gryp wordt nationaal secretaris ACV

22 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
James Arthur

Stijn Gryp (1980) werd door het Nationaal Bestuur van het ACV aangesteld als nationaal secretaris van het ACV. Hij wordt de verantwoordelijke voor de werking van het Vlaams ACV en zal het ACV vertegenwoordigen in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Stijn Gryp volgt vanaf 1 januari 2024 Ann Vermorgen op, die dan nationaal voorzitter van het ACV wordt. Als nationaal secretaris zal Stijn Gryp ook lid zijn van het dagelijks bestuur van het ACV.

Hij volgde eerder als adviseur op de studiedienst de Vlaamse werking van het ACV op. Het gaat daarbij onder andere over arbeidsmarktbeleid, werkbaar werk, opleidings- en armoedebeleid en het groeipakket.

Stijn Gryp is afkomstig van Kortrijk en woont in Kruisem. Hij is van opleiding arbeidssocioloog en doctor in de sociale wetenschappen (KU Leuven). Na zijn studie werkte hij als wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (KU Leuven). Hij doctoreerde over arbeidsflexibiliteit. Vanaf 2009 was hij actief als adviseur op de studiedienst van het ACV. In 2019 werd Stijn Gryp verantwoordelijk voor de Dienst Onderneming van het ACV. Deze dienst ondersteunt ACV afgevaardigden in hun activiteiten rond onder andere veiligheid en gezondheid op het werk, milieu, het economisch en financieel beleid van ondernemingen en de sociale verkiezingen.

Bron ACV