Privacyverklaring

Hoge niveaus van stress en het belang van een empathische dialoogcultuur

27 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Sandrien Boogaard - Foto Goodhabitz

In het afgelopen jaar hebben ervaarden Belgische werknemers ongekende niveaus van stress en professionele uitputting. Helaas moesten ruim de helft van die werknemers met stressgerelateerde problemen, die alleen aanpakken.

Een en ander blijkt uit recent onderzoek dat e-learningplatform GoodHabitz liet uitvoeren in samenwerking met Markteffect. Wereldwijd namen 24.235 werknemers deel, in België 1.229.

Meer dan de helft van de werknemers verbergt hun stress

In het afgelopen jaar hebben ervaarden Belgische werknemers ongekende niveaus van stress en professionele uitputting. 54% van de gestreste werknemers koos ervoor om hun problemen alleen aan te pakken. Ze krgen niet de steun van hun leidinggevenden.

Onder de 46% die hun symptomen van stress aan hun werkgever heeft gemeld, kreeg  30% niet de nodige steun om te herstellen.

Deze stille crisis rond stress benadrukt de noodzaak aan werkomgevingen waar open gesprekken over mentale gezondheid niet alleen worden getolereerd, maar ook actief worden aangemoedigd.

Naast transparantie is het essentieel om werknemers en werkgevers  uit te rusten met de nodige vaardigheden en middelen om begripvolle en meelevende gesprekken te voeren.

Bron GoodHabitz - Hoe (on)gemakkelijk vind je het om over mentale gezondheid te praten?

Open dialogen en empathie

Nader onderzoek leert dat het niet alleen een kwestie is van angst om met leidinggevenden te praten. Het heeft ook te maken met een tekort aan vaardigheden en middelen om constructieve en empathische gesprekken te voeren, zowel vanuit werknemers als vanuit leidinggevenden.

De respondenten noemen als belangrijke vaardigheden

  • stressmanagement (33%),
  • communicatie (24%),
  • teamwerk (23%),
  • timemanagement (21%) en
  • leiderschap (21%).

De rol van de leidinggevende

Opvallend is dat de meerderheid van de  Belgische werknemers (63%) graag wil dat hun welzijn vaker besproken wordt met hun leidinggevende. Daarom is het nodig om meer in te zetten op opleidingen voor leidinggevenden op dit vlak. Volgens Sandrien Boogaard, HR Director bij GoodHabitz, vereist dit niet alleen mentale gezondheidssteun, maar ook praktische tools en vaardigheden. Managers moeten hun leiderschap versterken door zichzelf te trainen in regelmatige discussies over welzijn.

De rol van persoonlijke ontwikkeling in werkgeluk

De resultaten benadrukken een cruciaal, maar vaak onderschat element in het verbeteren van het welzijn en de productiviteit van werknemers. Volgens de gegevens uit het onderzoek blijven financiële beloningen een essentiële rol spelen in de tevredenheid op het werk.

Tegelijkertijd neemt het belang van persoonlijke ontwikkeling gestaag toe. Er is geen twijfel dat de bron van geluk op het werk diepgeworteld is in persoonlijke groei en ontwikkeling. In België geeft 69% van de werknemers aan een verband te zien tussen geluk op het werk en hun algemeen welzijn. Dit benadrukt hoe werk en privéleven met elkaar verbonden zijn.

Voor Sandrien Boogaard, HR Director bij GoodHabitz, benadruk dit rapport een fundamentele waarheid: “Persoonlijke ontwikkeling is de sleutel tot het bevorderen van een dynamische bedrijfscultuur en het vergroten van de tevredenheid op het werk. Deze cijfers weerspiegelen wat ik zie in mijn rol als hr-professional. Progressieve bedrijven moeten het intrinsieke verband tussen het gehele welzijn van hun werknemers en hun werkgeluk erkennen. Het is essentieel dat managers worden opgeleid om dit verband effectief aan te pakken en te ondersteunen, want dit  bevordert een positieve en stimulerende werkomgeving.”