Privacyverklaring

Kim Goditiabois: studeren en werken in hr

9 februari 2024
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
KIM GODITIABOIS

1. Vanwaar de keuze voor deze studie?
Voor ik in het onderwijs terechtkwam, werkte ik vijf jaar als consulente bij Randstad. Ik heb nooit een echte hr-opleiding gevolgd. Ik miste een theoretisch luik dat ik in de andere opleidingen nooit gekregen heb. Via mijn zus leerde ik het incompany-traject van VIVES kennen, een van de enige instellingen in Vlaanderen die dit aanbiedt. Ik werk op de personeelsdienst van het Sint Franciscus Instituut en werk als stafmedewerker personeel voor scholengemeenschap De Bron, waartoe de school behoort.

Ik wilde mij professionaliseren want in het onderwijs wordt hr nog altijd stiefmoederlijk behandeld. Vanuit de overheid zijn er weinig middelen voor hr. De taken komen allemaal terecht bij de directie, die ook nog andere zaken op de plank hebben liggen. Omdat ik vier vijfde werk, volg ik de graduaatsopleiding hr-support op mijn vrije dag.”

2. Wat vindt u boeiend aan de opleiding?
In mijn eerste jaar hebben we verschillende vakken waarvoor we een portfolio moeten maken. Voor de vakken inleiding tot hr en me & my skills moeten we de theorie toepassen op onze werkomgeving. In de klas is er veel interactie. Ook het vak werkplekleren is interessant omdat we per kwartaal vijf leerdoelstellingen moeten uitpikken en daar bewijslast van indienen voor onze job.

Het interessante is dat de deelnemers uit verschillende sectoren komen. Sommigen komen uit grote organisaties waar alles goed geregeld is, terwijl anderen in kmo’s hr nog moeten opbouwen. Ik ben de enige die in het onderwijs werkt. Mijn medestudenten zijn actief bij Randstad of werken in grote bedrijven als Beaulieu of kmo’s zoals een brouwerij en een chemisch bedrijf. We leren veel van elkaar.”

3. Hoe zorg je voor je eigen welzijn?
Mentaal welzijn vind ik belangrijk. Een paar jaar geleden ben ik tegen een serieuze muur aangelopen en ik heb daar veel uit geleerd. Voor mij was dat echt wel het moment om bewust vier vijfde te werken. Nu is die ene dag wel opgevuld met de opleiding, maar ik haal er veel energie uit. Ik probeer wel mijn grenzen af te bakenen door niet te veel mails te lezen in het weekend en na de werkuren. Om me te ontspannen, sport ik. Sinds twee jaar volg ik zwemtraining, onder begeleiding. Dat verplicht je om te gaan. ik probeer ook nog twee keer extra in de week te zwemmen, maar met de opleiding lukt dat minder goed.

Mijn twee kinderen, die negentien en zeventien zijn, kan ik loslaten. Dat ‘moederen’ is er niet meer bij. Je hebt veel meer vrijheid en ik geniet daar wel van. Ik hou ervan om met vriendinnen te eten of op weekend te gaan met mijn man. Daarnaast ontspan ik me door musea te bezoeken, naar concerten en festivals te gaan en uit te waaien aan zee. Ik heb geleerd om gas terug te nemen. Dat komt ook aan bod in de opleiding.”

4. Wat wil je na je opleiding doen?
Het is de bedoeling om te blijven waar ik ben, maar wel te zorgen voor een betere hr in onze school en scholengemeenschap. Zijn we goed mee met alles? Kunnen we toch niet meer overkoepelend inzetten op een beter hr-beleid? De opleiding reikt ons verschillende tools aan. Ook digitalisering is iets wat misschien nog meer kan worden geïmplementeerd, alhoewel het onderwijs daar vrij ver in staat. Ik denk dat ik na de opleiding veel meer hands-on zal werken omdat we veel tips en tricks aangereikt krijgen op diverse vlakken, zoals rekrutering en selectie.”

Meer in het topic: NStudent