Privacyverklaring

Telewerken als norm

17 november 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
PeopleWare

PeopleWare maakt van telewerken de norm. De softwareontwikkelaar ziet een samenhang met autonomie en flexibiliteit, die dan weer bijdragen tot werkvreugde en productiviteit. Werknemers zijn voortaan vrij om thuis, op locatie of op kantoor te werken.

PeopleWare liet thuiswerken al toe, maar het gebeurde slechts sporadisch. De Lierse softwareontwikkelaar maakt er nu “het nieuwe normaal” van. Managing Director Marc Schijvaerts. “We kiezen voor remote first: onze mensen werken in de eerste plaats remote en hoeven dus niet dagelijks meer naar kantoor te komen.”

Scepsis weggenomen

Corona heeft de scepsis weggenomen en Marc Schijvaerts zag zijn mensen productiever worden doordat ze verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. “Je spreekt af welke zaken moeten gebeuren, hoeveel tijd het in beslag zal nemen. De medewerkers kunnen vervolgens volledig autonoom hun werk plannen in functie van hun work-life balance. Het team kan onderling afspreken op welke uren van de dag er (online) aanwezigheid vereist is. Sommige teams laten hele dag hun webcam open staan, anderen hebben dan weer vaste online overlegmomenten. De regel is dat teams en medewerkers zelf de beste modus operandi kunnen bepalen. Er zijn geen andere vastgelegde regels."

“Uiteraard werkt dit enkel wanneer je in volle vertrouwen met elkaar kan werken, wanneer medewerkers over de nodige discipline en maturiteit beschikken om voor zichzelf een kader te creëren waarin werk en privé in balans zijn”, zo beseft Marc Schijvaerts.

Voordelen

PeopleWare is er van overtuigd dat veel autonomie en flexibiliteit bijdragen tot een verhoogde productiviteit en meer (werk)vreugde. Werknemers genieten immers van meer vrijheid en moeten niet meer dagelijks pendelen naar kantoor.

Meteen valt een geografische restrictie weg voor het aanwerven. Bovendien trekt men zo personeel aan met een grotere zin voor verantwoordelijkheid . En op termijn kan de kantooroppervlakte afgebouwd worden. “Vroeger moesten we voorzien zijn op een maximale bezetting van de kantoorruimte, maar dat is nu niet meer nodig. Dat creëert opties.”

En het persoonlijk contact?

Remote-first werken betekent volgens Marc Schijvaerts niet dat werknemers geïsoleerd of niet in teamverband werken. “We gebruiken technologie om in nauw contact te staan met elkaar, zowel asynchroon als in realtime door middel van videogesprekken of fysieke ontmoetingen." Alle documentatie, kennis en informatie wordt verzameld en neergeschreven in een kennisplatform. “Deze manier van asynchrone communicatie is cruciaal in een remote-first bedrijf, waar niet iedereen tegelijkertijd informatie zal consumeren. We zijn inclusief en zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie”, stelt Marc Schijvaerts.

De Peopleware-kantoren in Lier en Hasselt zullen op termijn evolueren naar ontmoetingsruimtes waar daarnaast nog gewerkt of vergaderd kan worden. Persoonlijke contacten blijven belangrijk en PeopleWare zal iedereen aansporen om regelmatig met andere collega’s in contact te komen. Niet enkel virtueel, maar ook fysiek. Daarom organiseert het bedrijf allerlei activiteiten om de cohesie tussen collega’s aan te sterken.

Luxe

Alle medewerkers zijn vrij om hun werkplek te kiezen. Marc Schijvaerts: “We zijn actief in een sector waarin dat perfect te organiseren is. Ik besef dat zoiets een luxe is. En wanneer je er over nadenk, dan is het toch al te gek dat het in het pre-Corona tijdperk haast normaal was om dagelijks ellenlange files te trotseren richting kantoor, om uiteindelijk werk te verrichten dat niet altijd vroeg om fysieke aanwezigheid op kantoor.” PeopleWare (1994) stelt 62 mensen tewerk en heeft kantoren in Lier en Hasselt.