Privacyverklaring

De top 10 hr-prioriteiten

15 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Polina Zimmerman

De top 3 hr-prioriteiten vandaag zijn evident: talent vinden, talent houden en de kosten verlagen.

Dat concludeert nu ook Claeys & Engels uit zijn HR Beacon, een bevraging die het advocatenbureau al voor de zesde keer organiseert bij zijn klanten. Op plaats 4 van hr-prioriteiten komt het verloningspakket, dat aantrekkelijk moet blijven voor toptalent en op 5 het fysieke en mentale welzijn van werknemers.

Verder in de top 10 hr-prioriteiten voor 2023 staan opleiden, digitalisering, innovatie, duurzame mobiliteit stimuleren en het gevoel van cohesie versterken. Dat laatste is vooral noodzakelijk door de toename van externe en hybride werkregelingen. Om talent te houden, blijkt flexibiliteit steeds belangrijker. Het beleid moedigt dat sinds vorig jaar aan met de arbeidsdeal.

Werken op afstand

Een beleid voor werken op afstand is stilaan de norm. Vorig jaar had 85 procent van alle bedrijven afspraken, het jaar eerder was dat nog maar 78 procent. Bij grote bedrijven is het zelfs 100 procent.

De trend naar meer werken op afstand zal nog versterken. Steeds meer bedrijven zoeken naar manieren om de efficiëntie en flexibiliteit te maximaliseren voor hun werknemers die taken uitvoeren op afstand.

In 2021 zag vier op de tien bedrijven de positieve impact daarvan, vorig jaar was dat al 58 procent. Ze associëren de toegenomen flexibiliteit met een beter evenwicht tussen privé-en werkleven, meer productiviteit, minder verloop en sneller nieuw talent vinden. Werknemers zouden zich zo ook meer gewaardeerd en gemotiveerd voelen en minder gestresseerd.

Hr onder druk

Helaas geldt dat niet altijd voor hr. Meer dan twee derde van de bedrijven (68%) meldde dat de invoering van maatregelen die voortkomen uit de arbeidsdeal, een aanzienlijke invloed hebben op de werkdruk van hun hr-afdeling. De nieuwe wetgeving is complex. Onduidelijkheden in de wetgeving leidden tot verwarring en extra stress voor hr-afdelingen, die toch al onder druk stonden om de overgang naar deze nieuwe maatregelen in goede banen te leiden.

De vierdaagse werkweek

De arbeidsdeal schept de mogelijkheid voor meer flexibiliteit op de werkplek. Een derde van de bedrijven heeft al verzoeken van hun werknemers ontvangen om de vierdaagse werkweek in te voeren, oplopend tot meer dan de helft bij grotere bedrijven (54%). Ondanks deze vraag heeft zeven op de tien bedrijven ervoor gekozen deze af te wijzen, met als redenen een gebrek aan duidelijke richtsnoeren en praktische noodzaak.

Aan de andere kant overweegt bijna vier op de tien bedrijven een andere vorm van flexibiliteit: een flexibel weekrooster, waarbij werk van de ene week gecompenseerd wordt door een ander werkritme in de volgende week.

Deze maatregelen tonen aan dat bedrijven openstaan voor het vinden van nieuwe en innovatieve manieren om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften en voorkeuren van hun werknemers, zij het met enige druk van de federale overheid.

De volledige studie vindt u hier.