Privacyverklaring

2 op 3 Belgen willen desnoods wel even elders aan het werk

29 oktober 2020
Tekst
Jo Cobbaut

Twee op de drie Belgen sluiten niet uit dat ze tijdelijk elders zouden werken als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld om bij te springen in de zorgsector, of in bedrijven die ondanks of juist door corona heel wat extra werk hebben.

Een en ander blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2.000 werkende Belgen. Twee op de drie Belgen is bereid om tijdelijk (enkele maanden tot enkele jaren) bij een ander bedrijf of organisatie aan de slag te gaan als dat nodig zou zijn. Bijvoorbeeld omdat zijn/haar bedrijf in financiële moeilijkheden komt, of omdat er elders nood is aan extra werkkrachten. De Belg wil wel zijn huidige verworvenheden (loon en arbeidsvoorwaarden) niet opgeven en verwacht de zekerheid dat hij of zij op termijn kan terugkeren naar de eerste werkgever.

Enorm potentieel om talent te delen

Kathelijne Verboomen, Director Kenniscentrum Acerta Consult, concludeert alvast dat die cijfers wijzen op een “enorme potentieel” om werknemers te delen tussen bedrijven en sectoren. Het is een mogelijkheid waar vóór de coronacrisis nauwelijks iemand aan dacht. Werknemers bij bedrijven moeilijkheden zouden aan de slag kunnen gaan bij andere bedrijven die juist extra mankracht nodig hebben.”

Ook werkgevers staan open voor de mogelijkheid om werknemers voor bepaalde tijd uit te wisselen. “Zo’n 40% ziet dat zitten, zolang de praktische en administratieve drempels vooraf maar goed doorgesproken worden.”

Medewerkers over ‘werknemers delen’ als de wet het toelaat

Het enthousiasme van de Belgische werknemers om tijdelijk naar een ander bedrijf over te stappen, daalt zodra de nood minder hoog is - lees: als zijn/haar job niet op het spel staat door financiële moeilijkheden of reorganisaties. Maar toch zijn er ook andere motivaties: 63% is bereid tijdelijk elders aan de slag te gaan om nieuwe dingen bij te leren. En ook om het risico op een bore-out te vermijden, wil 62% tijdelijk andere horizonten opzoeken.

Meer bereidheid in hardst getroffen sectoren

Werknemers in sectoren die het momenteel moeilijk hebben, staan er het meest voor open om elders ingezet te worden. Meer bereidheid is er vooral in

  • de telecommunicatie (83%),
  • reclame- en eventsector (%),
  • horeca (73%) en
  • toeristische sector (69,3).

Kathelijne Verboomen: “Het is juist in die sectoren die het hardst getroffen worden door de coronacrisis dat werknemers nu bereid zijn om in een ander bedrijf tijdelijk aan de slag te gaan. Heel wat horecapersoneel, werknemers in het toerisme en de communicatie- en eventsector zitten of zaten lange tijd in tijdelijke werkloosheid.”

Kathelijne Verboomen pleit om voldoende breed te denken. “Wij merken dat de reflex van federaties en sectoren soms meer behoudsgezind is dan de reflex van de medewerkers zelf.” Acerta heeft ondertussen een speciaal deelplatform voor werknemers opgericht. ‘Bridge’ slaat de brug tussen bedrijven en organisaties om werknemers gemakkelijk en juridisch sluitend onderling uit te wisselen.

De bereidheid om te worden gedeeld met een andere werkgever is onder medewerkers over de hele lijn – dus ongeacht statuut, leeftijd, gender, niveau - ongeveer even groot. Het hoger management staat er wel iets meer voor open dan bv. het administratief ondersteunend personeel.

Tijdelijk elders werken zorgt voor mentale rust

Kathelijne Verboomen wijst er verder op dat 73% van de medewerkers die in coronatijden volledige weken tijdelijk werkloos waren, geen andere betaalde arbeid heeft gedaan. “Als tijdelijke werkloosheid inderdaad tijdelijk is, kan het deugd doen om van het werk los te koppelen. Het kan even voor extra zuurstof zorgen. Maar een perspectief hebben is wel heel belangrijk voor het mentale welbevinden. Dreigt tijdelijke werkloosheid te lang te duren of is de duur ervan onvoorspelbaar, dan kan het juist comfortabel zijn om te weten dat tijdelijk elders werken ook een optie is.”