Privacyverklaring

ULB, FOREM en SAS leiden samen biostatistici op

15 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
FOTO DOOR MIKAEL BLOMKVIST -PEXELS

Softwareleverancier SAS stapt in StaRClin, een opleidingstraject voor werkzoekenden, aangeboden door Université Libre de Bruxelles (ULB) en FOREM. De opleiding stoomt afgestudeerde werkzoekenden in gezondheid en biowetenschap klaar om het tekort aan biostatistici op te vangen.

StaRClin is een nieuw opleidingsprogramma dat werd gecreëerd door ULB-HeLSci in samenwerking met Le Forem, de instantie die werklozen begeleidt in het Waalse Gewest. ULB-HeLSci is het centrum voor permanente vorming in Health & Life Sciences. Het centrum organiseert een brede waaier aan opleidingen voor werkzoekenden en werknemers.

De StaRClin opleiding is in september gestart met een theoretisch traject van drie maanden. Daarna volgt een stageperiode van eveneens drie maanden. Na een grondige selectie zijn acht kandidaten weerhouden om aan de opleiding tot biostatisticus deel te nemen.

Praktijk

In de praktijkonderdelen krijgen de deelnemers een basis in programmeren met SAS. Ze leren een aantal geavanceerde technieken met betrekking tot statistiek en data science. Concreet gaat het om

  • de basis van beschrijvende statistiek,
  • verklarende statistiek aan de hand van regressiemodellen,
  • survival models,
  • mixed models en
  • Bayesian inference.

Verschillende lokale experts van het bedrijf zullen bovendien gastcolleges geven aan de ULB.

Biostatistiek

Alle deelnemers van het opleidingsprogramma hebben al een diploma op zak. Aangezien er op de arbeidsmarkt veel vraag is naar biostatistici, is dit voor hen een unieke kans om hun carrière een extra boost te geven.

“Dit project past volledig in de SAS-strategie waarbij we onze software en expertise aanbieden om studenten optimaal voor te bereiden. We zijn dan ook blij dat we ULB en FOREM in deze bijzondere missie mogen ondersteunen”, zegt Amy Donckers, academic program manager Benelux bij SAS.

“Technologie is bovendien een cruciale factor voor de efficiënte en veilige ontwikkeling van farmaceutische producten. Om de deelnemers van onze opleiding optimaal voor te bereiden, is het dus logisch dat SAS een belangrijke rol in het programma krijgt. SAS maakt ook tijd vrij voor verschillende gastcolleges”, aldus Marie Lebacq, verantwoordelijke wetenschappelijke en pedagogische aspecten van de trainingen in klinisch onderzoek, biostatistiek en data science voor ULB-HeLSci.