Privacyverklaring

Verzekeraar tevreden over campagne voor zij-instromers

18 december 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Els Overbergh (foto Baloise)

Verzekeraar Baloise blikt tevreden terug op zijn Job Switch-project, een rekruteringsinspanning die mikte op zij-instromers. Het motto luidt: opleiden is het nieuwe rekruteren.

De verzekeringssector lijdt aan een afnemende interesse in verzekeringsrichtingen bij studenten. Bovendien is er nog de pensioengolf. Verzekeraars worden gedwongen om innovatief te werven.

Attitude en competenties

'We hire for attitude, not for skill', zo concludeert verzekeraar Baloise met haar Job Switch-project dat zich richt op zij-instromers. Dat zijn kandidaten uit andere sectoren die niet de geijkte vakopleiding hebben genoten. Met het Job Switch-project kijkt de verzekeraar in de eerste plaats naar werkattitude en competenties in plaats van naar diploma's en ervaring. Baloise leidt deze zij-instromers zelf op. De nieuwe collega’s verrijken hun nieuwe werkomgeving met een frisse kijk op het verzekeringswerk door hun ervaring in andere sectoren, zoals onder meer pedagogie, de horeca en de retail.

Opleiden is het nieuwe rekruteren

Els Overbergh, Chief HR Officer bij Baloise, is tevreden: “De krapte op de arbeidsmarkt is een algemene maatschappelijke bezorgdheid. Als bedrijf is het aan ons om daar inventief mee om te springen en het Job Switch-project is een van onze antwoorden. Onder het motto ‘opleiden is het nieuwe rekruteren’ hebben we de kans gegeven aan zij-instromers. En met succes. De grote respons op deze campagne heeft ons verrast, en we hebben aan maar liefst tien professionals  de kans gegeven om zichzelf te bewijzen.”

Het Job Switch-project bestaat uit een rekruteringsproces en een opleidingstraject. Het project werd afgetrapt met een social media-campagne, gericht op professionals met werkervaring, maar zonder specifieke achtergrond in de verzekeringssector.

Het screeningsproces meet

  • denkniveau
  • leervermogen, maar ook
  • competenties zoals klantgerichtheid en analysevermogen.

72 kandidaten

Het project was een onverbloemd succes: 72 kandidaten solliciteerden voor een van de 10 aangeboden contracten binnen de afdelingen schadebeheer en polisbeheer. Die zij-instromers zijn sinds november aan het werk en Baloise voorspelt dat ze tegen half januari de basisvakkennis onder de knie zullen hebben.

In het opleidingstraject gingen de nieuwe aanwervingen van Baloise van start met een onboarding, waarbij ze kennis maakten met hun buddy en hun toekomstige leidinggevende. Ze ontvingen meteen ook hun eerste basiscursus verzekeringen van de Baloise Academy.

Tijdens de eerste weken omvatte het groepstraject on-the-job training, shadowing bij verschillende diensten en ook een theoretische opleiding.

Na de basisopleiding volgt nu een gespecialiseerd traject in schadebeheer of polisbeheer. Het project wordt voortdurend geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De eerste indrukken van de nieuwe collega's zijn alvast uiterst positief.