Privacyverklaring

Vijf tips om leervermogen te stimuleren

5 juni 2023
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Rein De Cooman

Professor Rein De Cooman analyseerde de rondetafel van HRmagazine over leervermogen bij kandidaten en nieuwe medewerkers. Ze formuleert vijf adviezen om tot succes te komen.

1. De paradox van de metaskills

Verkijk je niet op het aanleren van de metaskills die zo belangrijk zijn voor de toekomst. Het lijkt makkelijk omdat je het overal kan, los van een specifieke taak op het werk. Maar een leeromgeving die veraf staat van de werkcontext maakt het net moeilijk. Bij het overbrengen van metaskills is daarom meer feedback en ontwikkelingsgerichte communicatie nodig. Het is een continue poging om skills toe te passen in een nieuwe omgeving en daarover het gesprek aan te gaan.

2. Ga verder dan de culturele fit

Je kunt een medewerker zoeken die past bij je organisatiecultuur, maar staat die cultuur ook leren toe? De organisatiecultuur is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde om te leren. Het succes hangt af van de cultuur an sich: mag je experimenteren, is er transparante communicatie, wordt ondernemerschap aangemoedigd, is er ruimte voor zelfreflectie? Cultuur blijft een hol begrip als je niet definieert wat die cultuur precies is.

3. Divergent denken

Er is een mismatch tussen traditioneel onderwijs en werkcontext. Het zijn vaak twee eilanden zonder brug ertussen. Een schooltraject leert ons eerder convergent denken in de richting van een specialisatie. Maar in een werkomgeving moet je dat perspectief verbreden en er wendbaar mee omspringen. Om een lerende organisatie te zijn, moet je divergent denken, creatief kijken naar verschillende perspectieven.

4. Ga voor “playful work design

Iedereen beschikt al over een groeimindset. We genieten er al van sinds onze kindertijd: amuseren, spelen, experimenten, leren en ontwikkelen. Negatieve ervaringen beperken gaandeweg onze leergoesting. Daarom: boetseer niet alleen een job, probeer spelelementen toe te voegen aan een job. Een beetje gezonde competitie, jezelf uitdagen en het werk plezieriger maken.

5. Tot slot een kritische noot: relativeer de waarde van werk

Continu leren en ontwikkelen om betekenis te halen uit je job, houdt het risico in dat werk de overhand haalt boven andere levenswaarden.  Waak er over dat leren je persoonlijke leven verrijkt in plaats van het weg te drukken. Want je leert tijdens momenten dat je niet aan het leren bent. Dan vinden de mentale verwerkingsprocessen plaats en valt de puzzel in elkaar. Raak niet overprikkeld.

Meer in het topic: leervermogen