Privacyverklaring

Waarom tech meer vrouwen nodig heeft (en HR meer mannen)

5 maart 2022
Tekst
Linda Emmery
Beeld
Lilian van Rooij

Technologie en vrouwen, voor sommigen lijkt dat vandaag nog steeds een mismatch. En toch hebben steeds meer tech- en IT-bedrijven door dat ze baat hebben bij de juiste vrouw op de juiste plaats. De bestaansreden van tech-bedrijven is dat ze oplossingen ontwikkelen voor problemen van vandaag en morgen, in diverse sectoren. Dan heb je ook nood aan diversiteit binnen de rangen. Want hoe creatief ben je wanneer je team alleen bestaat uit blanke mannen van 40? Dit is een pleidooi voor diversiteit. En voor de vrouw.

Vandaag kan ik zeggen dat ik als vrouw op de werkvloer stevig in mijn schoenen sta. Ik mag mezelf gelukkig prijzen, want ik werk in een organisatie die diversiteit en gelijkheid hoog in het vaandel draagt. Inclusie is één van onze basiswaarden, vanuit inclusie bouwen we aan diversiteit. En daar mag ik elke dag vanuit mijn functie aan meewerken.

De vrouw mag notuleren

Maar ook ik kreeg in het verleden met situaties te maken waarin ik anders werd behandeld omwille van mijn gender. Als vrouw in de hr, een typisch vrouwelijke sector, kwam ik vaak in contact met directeurs en managementteams, bijna uitsluitend mannen. En wanneer er notulen van de meetings moesten gemaakt worden, keken al die mannen mijn richting uit. “Want vrouwen noteren nu eenmaal.”

Zelf pakte ik dit steeds met humor aan. Als vrouw moet je kunnen incasseren. Maar ook de kleinste issues creëren een impact. Mij gaf deze stereotypering de drive om te doen wat ik vandaag doe: vanuit mijn HR-rol streven naar meer inclusie en gendergelijkheid. In die zin voel ik me een rolmodel.

Diversiteit is de brandstof voor creativiteit

Tech en IT zijn vandaag sectoren waar je meer moet kunnen dan coderen. De sector evolueert razendsnel. Wie oplossingen ontwikkelt voor uitdagingen in alle aspecten van de maatschappij, moet met mensen kunnen praten, vooruit kijken, out-of-the-box denken en helder communiceren. De snel evoluerende sector creëert steeds nieuwe functies. Vandaag weten we nog niet welke functies we binnen vijf jaar nodig hebben. En waarom zouden vrouwen deze functies niet kunnen invullen? Diversiteit in teams is nodig om creativiteit op het hoogste plan te brengen en dat is nodig om te kunnen blijven leveren wat je wil leveren. Maar ook om een mooie werkplek te creëren dankzij diversiteit. Daarnaast is het ongehoord dat we de creativiteit van de helft van de mensen links laten liggen als we enkel mannen rekruteren. Wil je op de arbeidsmarkt talent aantrekken, dan moet je je openstellen voor mensen met allerlei achtergronden. Anders red je het niet in de zoektocht naar talent.

Ik breek continu een lans voor meer vrouwen in de IT- en tech-wereld. Maar het gaat er ook om dat we meer mannen in jobs krijgen die van oudsher vaker door vrouwen worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld HR. Het draait niet om quota in bepaalde sectoren. Het gaat om de mix van personen en karakters die het team versterken om zaken uit een ander perspectief te bekijken. Het draait om de juiste balans tussen gender, achtergrond en senioriteit. Hoe diverser je team, hoe creatiever de outcome.

Diversiteit en gelijkwaardigheid als deel van de bedrijfscultuur

Bedrijven die op hun rekruteringspagina leuke foto’s gebruiken van vrouwen, maar binnen de muren amper over vrouwelijke medewerkers beschikken, vallen door de mand. Alles begint bij je bedrijfscultuur. Door de juiste fundering te leggen, kunnen organisaties streven naar voldoende diversiteit en een juiste genderbalans. En dat begint bij interne rekrutering als we ons bewust zijn van onze eigen vooroordelen en voorkeuren. Stellen alleen mannelijke werknemers zich kandidaat voor een interne functie die vrijkomt? Bekijk dan waarom de vrouwen zich niet aanbieden. Is het omdat we te weinig inclusie uitstralen? Of omdat we onvoldoende duidelijk maakten dat vouwen succesvol kunnen zijn op die plek?

Bedrijven zouden zich ambitieuze doelen moeten stellen om te streven naar meer gendergelijkheid. Door een gemeenschap te creëren waarbij openheid, gelijkheid en diversiteit centraal staan, geef je iedereen dezelfde kansen. Faciliteer processen die vooroordelen tegen gaan. Ondersteun medewerkers die zich actief willen inzetten voor diversiteit en inclusie. En kijk vooral met een open blik naar rekrutering en welke woorden je gebruikt.

De tech-wereld heeft nood aan vrouwelijke rolmodellen

De eerste computerprogrammeur was een vrouw. Ada Lovelace was een wiskundige die in de negentiende eeuw de analytische machine uitvond, een voorloper op de computer. Voor mij een lichtend voorbeeld dat vrouwen het verschil kunnen maken in de IT-sector. We hebben daarom meer nood aan vrouwelijke rolmodellen. We moeten de vrouwen vieren, wij laten in onze organisatie geen kans onbenut om onze vrouwen een podium te geven, op middelbare scholen, op universiteiten, op beurzen en intern.

In Nederland wordt elk jaar de Girls Day gehouden. Meiden tussen de 10 en de 15 jaar lopen een dag mee op de werkvloer bij tech-bedrijven. Ze worden warm gemaakt voor een carrière in de technologie en maken kennis met vrouwen die carrière maken in de sector. Vrouwen die leadershipposities betrekken in de sector verdienen een podium. Elke vrouw in de tech is voor mij een rolmodel. Willen we meer vrouwen in de tech krijgen, dan moeten we jonge meiden tonen wat ze kunnen bijdragen. Op die manier kunnen we meisjes vandaag enthousiasmeren om in de toekomst een rol op te nemen waarmee ze het verschil maken.

Diversiteit draait om meer dan gender

Diversiteit en inclusie is een ontzettend breed onderwerp. Het gaat om meer dan de gelijkheid tussen man en vrouw. Het gaat ook om afkomst, seksuele voorkeur, fysieke beperkingen en zoveel meer. Wil je als bedrijf meer inzetten op diversiteit? Dan kan je naast de gendergelijkheid ook inzetten op een onderwerp dat jouw organisatie na aan het hart ligt. Mensen op het autismespectrum kunnen bijvoorbeeld enorme kwaliteiten hebben om software te ontwikkelen, dus waarom zouden zij geen cruciale functie kunnen krijgen? Wil je als bedrijf écht de oplossing bieden voor de uitdagingen van de toekomst, dan moet je een cultuur creëren waarin alle meningen welkom zijn, waarin fouten gemaakt mogen worden en waar verschillen omarmd worden. We geraken alleen verder door als mens met open blik naar elkaar te luisteren.

Over de auteur

Gastauteur Linda Emmery is HR Director bij Benelux Visma