We herdenken niet alleen het ‘hoe’, maar ook het ‘wat’ en ‘waarom’ van ons werk

19 mei 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Thirdman via Pexels
We herdenken niet alleen het ‘hoe’, maar ook het ‘wat’ en ‘waarom’ van ons werk

De pandemie veranderde onze manier van werken. Initieel had dat met gezondheid te maken, maar vandaag heroverwegen werknemers hoe dat werk past bij wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Het ogenblik is aangebroken om niet alleen het hoe, maar ook het ‘wat’ en en ‘waarom’ te herijken.

Een en ander blijkt uit de EY 2022 Work Reimagined Survey. Die leert ons ook dat de verwachtingen van werknemers en werkgevers niet perse verschoven zijn in dezelfde richting.

Zo schatten beide partijen in dat hybride en flexibel werken belangrijk zijn en blijven, maar blijkbaar hebben lang niet alle werkgevers gezorgd voor een formeel en duidelijk beleid en hebben ze dikwijls nagelaten om duidelijk te communiceren daarover.

Bijna de helft (43%) van de respondenten zegt ‘waarschijnlijk’ te veranderen van werkgever. De totale verloning speelt daarin een belangrijke rol. Werkgever en werknemer koesteren terzake verschillende verwachtingen.

Wat denken werkgevers over wat hun werknemers verwachten inzake totaal verloningspakket?

Wat verwachten werknemers van hun totaal verloningspakket?

Hier vallen toch wel veel verschillen op qua prioriteiten. Werkgevers onderschatten blijkbaar de loonaspiraties. Anderzijds valt op dat beide groepen het aspect inclusiviteit hoog inschatten.

Meer trends en verschuivingen: EY 2022 Work Reimagined Survey