Privacyverklaring

Welzijn op een dieptepunt in Groot-Brittannië

27 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Foto door Andrea Piacquadio - pexels

Indicatoren over het welzijn van medewerkers in Groot-Brittannië gaan de verkeerde kant uit. Een onderzoek dat al 23 jaar loopt, geeft recordcijfers over bijvoorbeeld verzuim.

Een en ander blijkt uit de jongste editie van Health and wellbeing at work, editie 2023. Het onderzoek wordt georganiseerd door de Britse hr-denktank CIPD en Healthatwork.

Verzuim

Het cijfer dat er het meeste uit springt, is het ziekteverzuim van Britse medewerkers. Dat ligt op het hoogste niveau in ruim tien jaar. Het gemiddelde verzuimpercentage van werknemers ligt nu op 7,8 dagen per werknemer of 3,4 procent van de verloren werktijd per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan bleek uit de laatste rapportering op basis van gegevens van vóór de pandemie in oktober/november 2019. Het stond toen op 5,8 dagen per werknemer.

Geestelijke gezondheid

De oorzaken van verzuim zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Een lichte ziekte is meestal verantwoordelijk voor kortdurend verzuim. Geestelijke gezondheidsproblemen, letsels aan het bewegingsapparaat, acute medische aandoeningen en stress zijn de meest voorkomende oorzaken van langdurig verzuim.

COVID-19 blijft van invloed op het ziekteverzuim. Het is het vierde hoofdbestanddeel van kortdurend verzuim. De helft geeft aan dat hun organisatie medewerkers heeft die in de afgelopen twaalf maanden langdurige COVID-19 hebben ervaren of ervaren.

Geestelijk welzijn

Geestelijk welzijn blijft de meest voorkomende focus van welzijnsactiviteiten. Ongeveer driekwart van de respondenten (76%) rapporteert enig stressgerelateerd verzuim. De belangrijkste oorzaken zijn de hoge werkdruk en de managementstijl.

Bron CIPD

Ruim driekwart (78%) van de organisaties onderneemt stappen om stress te identificeren en te verminderen. Twee derde hiervan (66%) probeert de oorzaken van stress te identificeren via personeelsenquêtes of focusgroepen.

Velen voorzien in een hulpprogramma voor medewerkers, EHBO-training op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, welzijnskampioenen, toegang tot adviesdiensten en de bevordering van flexibele werkopties.

Presentisme en leaveisme

De meeste respondenten (87%) hebben het afgelopen jaar last van presentisme (het fenomeen waarbij medewerkers komen werken hoewel ze ziek zijn). Ook ‘leavisme’ blijkt wijdverspreid. Hiermee bedoelen de onderzoekers het fenomeen waarbij medewerkers tijd gebruiken die bedoeld is voor vrij tijd, om toch te werken. Bijna twee derde (63%) van de respondenten heeft de afgelopen twaalf maanden enige vorm van verlof genomen. Dat gaat dan over werken buiten de contracturen of gebruikmaken van vakantierechten om te werken.

Lijnmanagers

Lijnmanagers hebben meer training en ondersteuning nodig. Meer dan de helft van de organisaties zegt dat zij de primaire verantwoordelijkheid op zich nemen voor het beheer van verzuim.

Lijnmanagers nemen onder meer de primaire verantwoordelijkheid voor het omgaan met kortdurend verzuim in 70% van de organisaties en langdurig verzuim in 61%.

Het gebrek aan vaardigheden en vertrouwen van lijnmanagers is echter de meest voorkomende uitdaging voor het welzijn van medewerkers. ‘Managementstijl’ blijft een van de belangrijkste oorzaken van stressgerelateerd verzuim.

Iets meer dan de helft van wie stappen onderneemt om stress te verminderen, biedt training in stressmanagement aan voor lijnmanagers (55%). Organisaties trainen eerder eerstehulpverleners op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (66%) dan managers (43%) om personeel met een geestelijke gezondheidsproblemen te ondersteunen.

Bron: CIPD and Simplyhealth, Health and wellbeing at work, september 2023.