Privacyverklaring

“Werkgeluk is een mantra”

6 september 2022
Tekst
Patrick Verhoest
Beeld
Ingrid Larik (foto Wouter Van Vaerenbergh)

Ingrid Larik heeft niet veel op met termen als ‘werkgeluk’. De hr-verantwoordelijke bij Broederlijk Delen vindt het een beladen term, een mantra. Vanuit je persoonlijke drijfveren kunnen werken en voldoening ervaren is voor haar belangrijk.

“Het werk moet matchen met je waarden, met wie je bent en waar je voor staat. Je moet je jobinhoudelijk goed in je vel voelen. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik zocht altijd al zingeving in mijn werk maar pas bij mijn huidige werkgever matcht het echt tussen mijn waarden en die van de organisatie.”

Stakeholders

Wanneer een werkgever zijn medewerkers wil houden en nieuwe wil aantrekken, dan is het belangrijk om in te zetten op welzijn en werkgeluk. Er wordt voor de uitvoering van dergelijke projecten vaak gekeken naar hr. Het is echter de leidinggevende die een cruciale rol speelt in het welzijn en werkgeluk. Ingrid Larik: “De focus bij leiderschap verschoof naar sturen op resultaten, delegeren, luisteren en coachen. Leiders moeten inzetten op verbindende dialoog. Goed leiderschap leidt tot sterke teams. Werkgeluk is dan een logisch gevolg. Je kan het belang van goed leiderschap voor welzijn niet onderschatten.”

Verwachtingen

Werkgeluk sluit nauw aan bij de mate waarin behoeften van werknemers en verwachtingen van werkgevers op elkaar zijn afgestemd. Ook hier speelt de leidinggevende alweer een doorslaggevende rol. Het is van belang dat leiders goed kunnen communiceren. Ze dienen best practices te delen en ervoor te zorgen dat hun medewerkers op elk moment in dialoog durven gaan. Ingrid Larik vindt het superbelangrijk dat de leidinggevenden een faciliterende rol op zich nemen: “Medewerkers durven pas in hun ziel laten kijken en de zaken benoemen als dat klimaat van open communicatie én het voorbeeldgedrag van de leidinggevende er is.”

(Ingrid Larik komt uitgebreid aan bod in de Ronde Tafel Werkgeluk, in het oktobernummer van HRMagazine)