Werkgevers, werknemers en vaccinatieplicht

4 mei 2021

Het antwoord is uiteraard ‘neen’. Een werkgever kan zijn werkgever niet verplichten om zich te laten vaccineren. En hij kan dat evenmin controleren.

Dit zou enkel kunnen mocht de wetgeving aangepast worden voor bepaalde functies, zo verduidelijk Pascal Meyns, Safety Manager bij Randstad: “Bijvoorbeeld die functies waar er een verhoogd risico bestaat voor de werknemer. Dergelijke wetgeving bestaat bijvoorbeeld wel al voor Hepatitis B bij verpleegsters of Hepatitis A bij rioolwerkers. Hier is er een duidelijke link tussen de functie en een verhoogde blootstelling aan bepaalde virussen. Dat verband werd in wetgeving verankerd.”

De werknemer kan geen vaccinatie eisen via zijn werkgever

Om als werknemer een afdwingbaar recht te hebben op een vaccinatie via jouw werkgever, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn. De risicoanalyse (met medewerking van de arbeidsgeneesheer) moet aantonen dat er een verhoogd risico bestaat op de werkplek. Het volstaat niet om een ‘normaal besmettingsrisico’ te lopen, zeg maar een risico dat vergelijkbaar is met het risico dat je ook in je privéleven loopt.  “Daarom krijg je dus als boekhouder geen verplichte inenting hepatitis B,” zo geeft Meyns bij wijze van voorbeeld.

Maar zelfs al zou je vaccinatie eisen van de werkgever, dan is eerst nog een aanpassing van de wetgeving nodig. De welzijnswetgeving maakt immers vandaag nog geen melding van het feit dat er een doeltreffend vaccin bestaat tegen het coronavirus. Zo lang die wetgeving niet is aangepast, is niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde om het vaccin afdwingbaar te maken via de werkgever.

Vaccinatie weigeren?

Maar het ligt anders voor werknemers die vaccinatie willen weigeren. Zodra iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren, kan het zijn dat je voor bepaalde verplaatsingen (bv. het vliegtuig nemen) of bepaalde omgevingen (bv. festivals, luchthavens) zal moeten aantonen dat je gevaccineerd bent. De geesten en de wetgeving evolueren in die richting en er zijn internationaal al precedenten. Dat heeft uiteraard gevolgen voor wie bijvoorbeeld vaak naar het buitenland moet voor het werk. Of voor wie op bepaalde plaatsen zoals luchthavens, concertgebouwen of hospitalen aan de slag gaat.