Privacyverklaring

“Werkhervatting van langdurig zieken meer stimuleren”

26 juni 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Xavier Brenez (Onafhankelijke Ziekenfondsen)

Eén persoon op de negen hervat het werk deeltijds tijdens een periode van ziekte. Het gaat vooral om personen met mentale aandoeningen. Meestal start de deeltijdse werkhervatting in de eerste zes maanden van de ziekteperiode.

Een en ander blijkt uit een recente studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Die studie analyseert de deeltijdse werkhervatting van arbeidsongeschikte personen.

Gedeeltelijk behoud van ziekte-uitkering

Het systeem van deeltijdse werkhervatting laat toe om tijdens een periode van ziekte het werk deeltijds te hervatten, mits een akkoord van de adviserende arts van het ziekenfonds, met gedeeltelijk behoud van ziekte-uitkering.

Als de gezondheidstoestand van de verzekerde het toelaat, kan die volledig weer aan het werk. In bepaalde gevallen behoort ook een opleiding of omscholing tot de mogelijkheden.

Belangrijkste studieresultaten

Het onderzoek toont aan dat ongeveer één op de negen arbeidsongeschikte personen het werk deeltijds hervat tijdens een periode van ziekte. In het merendeel van de gevallen vangt de werkhervatting aan binnen de eerste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid.

Meer dan twee derde van de personen die deeltijds het werk hervatten, gaan vervolgens over naar volledige werkhervatting.

Het zijn vooral personen met mentale aandoeningen (waaronder hoofdzakelijk burn-out en depressie) die een beroep doen op deeltijdse werkhervatting. 44% van de deeltijdse werkhervattingen betreft personen met mentale aandoeningen, wat duidelijk hoger is dan het aandeel arbeidsongeschikte personen met mentale aandoeningen zonder deeltijdse werkhervatting (33%).

De analyse brengt enkele demografische karakteristieken aan het licht:

  • Het gaat vooral om personen ouder dan 35 jaar die het werk deeltijds hervatten tijdens een periode van ziekte.
  • Vrouwen kiezen vaker dan mannen voor de maatregel.
  • Het gaat voornamelijk om de statuten bedienden en zelfstandigen (en veel minder om arbeiders of werkzoekenden).
  • Wie het financieel moeilijker heeft (rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming), maakt er beduidend minder gebruik van.

Focus op arbeidspotentieel

Xavier Brenez, directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen, is er van overtuigd dat deeltijdse werkhervatting een succesvol instrument kan zijn om personen in arbeidsongeschiktheid deeltijds of voltijds terug aan het werk te krijgen. “Het draagt bij tot het herstel van de persoon en de duurzaamheid van het systeem.”

Brenez ziet redenen om het systeem te promoten, want het aantal arbeidsongeschiktheden en invaliditeit stijgt nog de komende jaren en dat zet nog meer druk op de sociale zekerheid. “Daar waar het huidige systeem van arbeidsongeschiktheid eerder binair is - je bent ziek óf je kunt werken - moeten we in de toekomst meer rekening houden met hybride en flexibele systemen. We moeten een paradigmashift maken van arbeidsongeschiktheid naar arbeidspotentieel, altijd vertrekkende vanuit de gezondheidssituatie van de persoon.”

De adviserende arts van het ziekenfonds, samen met een team van paramedici en terug-naar-werkcoördinatoren, speelt een belangrijke rol in dit traject. Philippe Marneth, arts-directeur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen: “Patiënten zien soms zelf niet in wat hun resterende capaciteiten zijn, vaak omdat ze een deel van hun zelfvertrouwen kwijt zijn. De zogenaamde medische controle door het ziekenfonds heeft voor velen een negatieve bijklank, maar speelt in de praktijk vaak een adviserende en motiverende rol. Door proactief te wijzen op wat iemand wél nog kan. Daarnaast is kennis van de medisch-wettelijke criteria en de praktisch te ondernemen stappen essentieel om een patiënt zo goed mogelijk te begeleiden in zijn traject.”

Lees de volledige studie.

Meer in het topic: werkhervatting