Privacyverklaring

Werknemers nog wat gelukkiger dan de medeburger

21 september 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Het merendeel van de Belgen is gelukkig. In het tweede kwartaal van 2023 voelde 65,4% van de Belgen zich altijd gelukkig (9,1%) of meestal gelukkig (56,3%).

Jongeren (16-24 jaar) blijken over het algemeen de gelukkigste bevolkingsgroep te zijn (71,9%). Oudere personen van 65 tot 74 jaar noemen zich minder vaak gelukkig (57,4%).

Alleenstaanden

Werknemers (71,8%) scoren over het algemeen beter dan anderen. Ze zijn vaker gelukkig dan gepensioneerden (58,6%), werklozen (38,6%) en vooral vaker gelukkig dan mensen met een langdurige arbeidsongeschiktheid (32,1%). Ze komen op de tweede plaats na studenten (77,5%).

Meer dan 70% van de koppels, met of zonder kinderen, zijn naar eigen zeggen altijd of meestal gelukkig. Alleenstaanden en leden van eenoudergezinnen onderscheiden zich hier duidelijk van, met respectievelijk maar 46,7% en 50,3% van hen die verklaren even vaak gelukkig te zijn.

Hogere inkomens

Hoewel vaak wordt gezegd dat geld niet gelukkig maakt, is het opvallend dat mensen met een hoger inkomen ook geneigd zijn zich gelukkiger te voelen.

Meer dan driekwart van de mensen in het hoogste inkomenskwintiel zegt zich meestal (64,7%) of zelfs altijd (11,1%) gelukkig te voelen. Voor mensen in het laagste inkomenskwintiel bedragen deze cijfers respectievelijk 43,6% en 7,3%.

Bron StatBel

Tot slot zijn er regionale verschillen in deze cijfers. Terwijl 70,7% van de Vlamingen aangeeft minstens het grootste deel van de tijd gelukkig te zijn, is slechts 60,2% van de Walen en 51,3% van de Brusselaars dat.

Deze cijfers komen uit een enquête waarin Statbel elk kwartaal zo’n 5.000 Belgen tussen 16 en 74 jaar bevraagt over hun persoonlijk welbevinden en hun levensomstandigheden.

(This hyperlink opens a new window)

Zijn er vragen over dit thema?

statbel@economie.fgov.be