Privacyverklaring

Werknemers verkiezen deeltijdse opleidingen en leertijd voor zichzelf

27 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Marissa Grootse - Unsplash

Werknemers hebben het meest interesse in deeltijdse opleidingsprogramma’s en extra betaalde verlofdagen voor externe leermogelijkheden. Werkgevers zitten nog meer op het spoor van interne opleidingen.

Een jaar na de intrede van de arbeidsdeal bevraagt rekruteringsspecialist Robert Half in het kader van zijn Salarisgids 2024 zowel werkgevers als werknemers over hun opleidingsmogelijkheden.

Arbeidsdeal

De manier waarop mensen werken, is de laatste jaren flink veranderd. Zo werd hybride werken de norm en werd de platformeconomie een vaste waarde. Mede door deze veranderingen was het arbeidsrecht ook toe aan een update. Die kwam er in 2022 in de vorm van de arbeidsdeal.

Een van de steunpilaren van deze deal is de verhoogde tegemoetkoming aan de professionele ontwikkeling van de werknemer. Dit gebeurt via een formeel opleidingsplan voor bedrijven met meer dan twintig werknemers en ook een individueel opleidingsrecht voor bedrijven in de privésector met minstens tien voltijdse werknemers.

Relevante opleidingen

Uit de bevraging rond trainingen in het kader van de Salarisgids 2024 blijkt dat 60 procent van de werkgevers interne trainingen aanbiedt. Nog eens 24 procent plant om deze in te voeren.

Maar werknemers hebben meer interesse in andere soorten trainingen. Dertig procent geeft aan dat ze graag deeltijdse opleidingsprogramma’s wil volgen en extra betaalde verlofdagen wil ontvangen om in te zetten voor externe leermogelijkheden.

Leiders van morgen

Het is essentieel dat werkgever en werknemer elkaar vinden rond opleidingen. Sommige trainingen overstijgen namelijk het individueel belang. Het wordt alsmaar moeilijker om vacatures ingevuld te krijgen. Bedrijven doen er goed aan zich te richten tot het eigen werknemersbestand voor het opwaarderen van hun vaardigheden. Zo biedt 51 procent van de werkgevers interne leiderschapstraining aan en plant nog eens 25 procent om dat te doen.

"Interne leiderschapstraining is niet alleen een investering in de groei van individuele werknemers, maar ook een strategische zet voor de toekomst van het bedrijf”, zegt Jeroen Diels. “Door de eigen leiders van binnenuit op te leiden, bieden werkgevers niet alleen kansen voor verticale groei aan wie dat wil. Ze werken meteen ook aan een stabiele pijplijn van talent binnen de organisatie in de hand. Dit draagt bij aan het behoud van institutionele kennis. Zo verbetert ook het vermogen om snel en flexibel te reageren op veranderende marktomstandigheden.”

Een stap verder in ontwikkeling

Maar de ontwikkeling van een werknemer gaat verder dan het professionele. Daarom is een positieve houding van zowel werkgever als werknemer tegenover opleiding en persoonlijke ontwikkeling in de brede zin van het woord noodzakelijk. Dat draagt bij tot de veerkracht en wendbaarheid van bedrijven.

“De ontwikkeling van iemand heeft niet alleen maar te maken met de job. Bijleren is een soort houding, een attitude die vaak verder gaat dan het professionele en dus ook persoonlijke ontwikkeling omvat. Probeer als werkgever het opleidingsaanbod onder de loep te nemen en kritisch te kijken naar je beleid. Door te zorgen voor een werkklimaat waarin opleidingen aangemoedigd worden, investeer je in je mensen en in een positieve leercultuur. En dat kan alleen maar een positieve impact hebben op de retentie van je personeel”, besluit Jeroen Diels.