Privacyverklaring

Werknemers verwachten meer van werk

1 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Pexels

Na corona zijn werknemers méér gaan verwachten van hun werk. Het gaat daarbij om een betere balans, maar ook inhoudelijke aspecten wonnen aan belang. Vooral inhoudelijke aspecten zijn een reden om van werk te veranderen.

Dat zien nu ook onderzoekers van KU Leuven in een recente bevraging, samen met de Belgische jobsite StepStone. Een groot deel van de 1.100 respondenten overwoog in februari om van werk te veranderen, mede doordat de kwaliteit van hun werk verslechterde.

Een aantal aspecten werd belangrijker

  • een grote groep (80%) noemt de balans tussen werk en privé belangrijker;
  • 71% vindt vandaag werk met goede arbeidstijden belangrijker dan voorheen;
  • 60% vermeldt een goed loon/inkomen;
  • 57% heeft het over werkzekerheid.

Maar ook jobinhoud won aan belang

  • 69% wil nu meer dan voor covid dat de capaciteiten aan bod komen;
  • 68% vindt het belangrijker dat het werk interessant is;
  • 60% hecht nu meer aan werk dat ruimte laat voor initiatief;
  • 56% verwacht meer dat het werk nuttig kan zijn voor de samenleving.

De gestegen verwachtingen waren het sterkst bij werknemers die omwille van covid tijdelijk werkloos geweest waren.

Werken op zich is niet voor iedereen belangrijker geworden. Voor 56% van de respondenten is dit niet veranderd, voor 25% werd kunnen werken belangrijker, terwijl het voor 19% juist minder belangrijk werd.

Gaan de gestegen verwachtingen samen met het zoeken naar ander werk? Respondenten die het door corona belangrijker vinden om te kunnen werken en respondenten die werkzekerheid belangrijker vinden dan vroeger, hebben iets vaker naar ander werk gezocht. Het is mogelijk dat hun werk daar (omwille van bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid) in iets mindere mate aan tegemoetkwam. Ook wie het loon als belangrijker ervaarde, solliciteerde meer.

Maar de grootste samenhangen werden vastgesteld met arbeidsinhoudelijke aspecten: vooral wie belang hecht aan interessant werk en werk waarin je je capaciteiten kunt benutten, vond dat meer een reden om elders werk te zoeken.

Bron: studie prof. dr. Hans De Witte en dr. Anahí Van Hootegem (KU Leuven) en dr. Ilke Grosemans (Open Universiteit Heerlen).