Privacyverklaring

Werven met open geest bij Equans

5 december 2022
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Karine Verhulst, Head of Talent Acquisition bij Equans (foto Equans)

Equans stapte in een experiment rond open-minded hiring. Om te vermijden dat onbewuste vooroordelen de rekruteerders parten spelen, vertrekken de hiring managers van Equans van anonieme cv’s en open selectiemomenten.

Uitzendorganisatie Accent zorgde voor de kandidaten. Equans is alvast opgetogen over het project, zo vertelt ons Karine Verhulst. Als head of talent acquisition bij Equans leidt ze 22 rekruteerders en een sourcer.

Misschien wel drie op de vier

Concreet past Equans het open-minded hiring principe toe op een aantal vacatures, zoals lassers, elektriciens en HVAC-techniekers. De rekruteerders van Equans spraken ondertussen al met een vijftiental mensen. “Tijdens het gesprek ontdekten we de kwaliteiten van de voorgestelde kandidaten”, bevestigt Karine Verhulst. “Het lijkt erop dat we 75 procent van de mensen waarmee we een gesprek hadden, zullen aanwerven.”

Kritisch

Equans erkent dat wellicht niet alle voorgestelde kandidaten op gesprek hadden mogen komen, indien de hiring managers vooraf het cv hadden gezien. “Onze rekruteerders en sourcers hebben de neiging kritisch naar een cv kijken, vooral wat betreft korte werkervaringen, die we wel vaker zien. Dankzij dit principe van open-minded hiring kunnen we meteen het gesprek met de kandidaat aanvatten, wat een verrassend positieve ervaring blijkt te zijn.”

Duizend medewerkers

Equans zoekt jaarlijks zo’n duizend nieuwe medewerkers, vooral technische profielen. “De Vlaamse arbeidsmarkt is – in tegenstelling tot de Waalse – erg krap”, zegt Karine Verhulst. “We zetten dan ook in op alle kanalen om die schaarse profielen te vinden. In ons rekruteringsproces staat de kandidaat centraal. Vanuit het profiel van de kandidaat bekijken we waar de kandidaat binnen Equans het best start. Het principe van open-minded hiring van Equans past perfect bij die aanpak.”