Privacyverklaring

Werven met open geest

5 oktober 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Lennen Descamps

Accent introduceert het principe van open-minded hiring. Via anonieme cv’s en open selectiemomenten brengt Accent potentiële kandidaten tot bij de werkgever. Ook die laatste heeft geen of beperkte voorkennis van de voorgestelde kandidaat.

Alvorens het principe in januari volgend jaar breed uit te rollen, start Accent ook een pilootproject met tien klanten, waaronder Schoenen Torfs en Henrion Jardins.

Open-minded hiring mag niet verward worden met open hiring, wat een aanwerving is via een wachtlijst zonder sollicitatiegesprek, cv of interview. Bij open-minded hiring ontmoet de werkgever sollicitanten zonder een prescreening.

Te starre criteria

Accent gaat ervan uit dat nog veel managers vasthouden aan een strikt lijstje selectiecriteria. Omdat ze zo te maken krijgen met – vaak onbewuste - vooroordelen, krijgen kandidaat-medewerkers nog al te vaak onvoldoende kansen.

Die vooroordelen hebben niet alleen te maken met iemands taal of religieus-culturele achtergrond, maar ook met factoren zoals de gezinssituatie, de leeftijd of het opleidingsniveau van kandidaat-medewerkers. Accent lanceert daarom voor haar ruimdenkende klanten het open-minded hiring-principe.

Met open geest

Bij open-minded hiring ontmoet de werkgever mogelijke nieuwe medewerkers zonder of met beperkte voorkennis van zijn of haar persoonlijke gegevens. De Accent-jobcoaches blijven kandidaten selecteren op basis van de criteria die de bedrijven hen aanreiken, maar ze stellen kandidaten voor aan de werkgever op heel andere wijze. Dat kan op twee manieren:

  • Anonieme cv’s: alleen de informatie over competenties en ervaring wordt aan de bedrijven voorgelegd, persoonlijke informatie wordt geanonimiseerd.
  • Open selectiemomenten: de bedrijven en kandidaten ontmoeten elkaar zonder dat het bedrijf het cv van de kandidaat te zien kreeg, met het volste vertrouwen in de keuze en selectie van de Accent-jobcoach.

De Accent-jobcoaches leren de kandidaten wel kennen, maar de kandidaten blijven – tot op het moment van het gesprek – volledig anoniem voor de bedrijven. Anouk Lagae, ceo Accent, denkt dat er dikwijls voldoende kandidaten zijn voor openstaande vacatures, maar op basis van hun cv lijken ze misschien niet altijd het juiste profiel te hebben voor een bepaalde job. “Dankzij open-minded hiring krijgen alle kandidaten dezelfde kansen om zich te bewijzen. Een win-winsituatie voor iedereen: er zijn minder werkzoekenden en openstaande vacatures, en de rekruterende bedrijven krijgen een diverser team van medewerkers.”

Meer diversiteit op de werkvloer

Accent wil via open-minded hiring niet alleen vooroordelen de wereld uithelpen, het talentplacementbedrijf wil bedrijven ook duidelijk maken dat ze veel talent door de vingers laten glippen als ze niet open-minded genoeg denken.

Meer diversiteit vergroot de talentenpool, maar brengt ook meer vernieuwing en creativiteit in het team. Daardoor wordt de organisatie ook productiever, wat uiteindelijk leidt tot een concurrentievoordeel op de markt.

Schoenen Torfs en Henrion Jardins in een pilootproject

Vooraleer Accent open-minded hiring breed als optie lanceert bij al zijn klanten vanaf januari 2023, zal het eerst een proefproject starten van september tot december van dit jaar. Schoenen Torfs, Henrion Jardins en EQUANS zijn drie van de tien deelnemende game changers die het proefproject zullen uitvoeren.

Deze game changers gaan dus nog een stap verder dan aanwerven op basis van anonieme cv’s: ze engageren zich ook voor open selectiemomenten, waarbij Accent-jobcoaches – in het volste vertrouwen – kandidaten voorstellen zonder details mee te geven over het profiel van die kandidaten en een open agendaslot krijgen voor een interview van deze gepreselecteerde kandidaten.

Els Van Keymeulen, hr-director bij Schoenen Torfs, vindt de deelname logisch, want inclusie zit in het DNA van Schoenen Torfs: “Binnen ons familiebedrijf is ‘jezelf kunnen zijn’ een kernwaarde. Toch zouden we het fijn vinden om van Torfs een nóg bontere werkplek te maken. We geloven in de kracht van een divers medewerkerskorps dat op een mooie manier samenwerkt, creatief is én duurzame resultaten neerzet. Expliciet de keuze voor meer inclusie maken, is wat we willen, zowel intern als extern.”

Unsuck Work

Het open-minded hiring-principe maakt deel uit van een bredere campagne die Accent de komende jaren zal uitrollen als deel van zijn missie rond werkplezier. De campagne kreeg als titel Unsuck Work mee. Unsuck Work staat voor het beter en eerlijker maken van de jobmarkt, met gelijke kansen voor iedereen om de job van hun leven te vinden. Accent wil hierin een voortrekkersrol spelen. Daarom wil het luisteren naar wat kandidaten écht willen en verder kijken dan hun cv.

Unsuck Work gaat verder dan vooroordelen over cultuur, gender of achtergrond. Ook flexibele werkstatuten, deeltijds werken en een vooruitstrevend hr-beleid kunnen volgens Accent aangegrepen worden om een nog aantrekkelijkere werkgever te worden. Om deze visie kracht bij te zetten, lanceerde Accent in september een campagne die Unsuck Work bekend maakt bij het brede publiek.

Bedrijven in het proefproject

De bedrijven in het proefproject van open-minder hiring zijn Lameire, EQUANS, Vaco’s kitchen, AD Delhaize Wezemaal, Schoenen Torfs, Sterckx–De Smet, Mister Spaghetti, Jema, Henrion Jardins en Cras Woodgroup.