Privacyverklaring

Zorgend leiderschap leidt tot positieve spiraal van zelfzorg

8 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Karin Bastin by Wouter Van Vaerenbergh

Coachend leiderschap en dienend leiderschap zijn intussen bij tal van organisaties gangbare concepten. Karin Bastin voegt daar zorgend leiderschap aan toe als diepere dimensie. De drie leiderschapsvormen zijn complementair. “In de juiste context is een combinatie van zorgend leiderschap en zakelijke resultaten perfect haalbaar.”

Hr-leider Karin Bastin organiseert over zorgend leiderschap een thematische conferentie op 20 februari. Ze toont het goede voorbeeld als zorgend leider en schenkt een deel van de opbrengst aan kankeronderzoek. Bij het modelleren van zorgend leiderschap tankte ze inspiratie bij de omgang van leiders met kankerpatiënten in hun teams. “Leiders die begaan zijn en luisteren naar de individuele behoeften van de kankerpatiënt, zijn zorgende leiders.”

Verschil met coaching en dienend leiderschap

Zorgend leiderschap draait rond empathie en oprechte betrokkenheid. De focus ligt op de wederzijdse connectie. “Iedereen kan communiceren met elkaar, maar niet iedereen kan goed connecteren”, stelt Karin Bastin. “Zorgend leiderschap gaat over de opzet van een ondersteunende en inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen zich gehoord voelt.”

Zo differentieert zorgend leiderschap zich van coaching en dienend leiderschap, hoewel ze potentieel perfect complementair zijn. “Dienend leiderschap legt de nadruk op ondersteunen en faciliteren van medewerkers. Het bevordert een cultuur van samenwerking en empowerment. Het draagt bij tot functioneel succes van het team.” Inzake coachend leiderschap wijst Karin Bastin naar de focus op leren en de ontwikkeling van individuele vaardigheden via technieken zoals mentoring, geven van feedback en stellen van de juiste reflectievragen. “Coaching bevordert een leergerichte bedrijfscultuur.”

Humanisering van werk

Karin Bastin deed wereldwijd in verschillende organisaties ervaring op en beschikt over een mondiaal netwerk. Ze stelt vast dat zorgend leiderschap eerder aanwezig is bij individuele leiders dan bij gehele organisaties. “Het gaat over je instelling als people manager.” Toch merkt ze bedrijven op die inspanningen doen om een cultuur van erkenning en ondersteuning te bevorderen. En daar een laag aan toevoegen onder de vorm van steun aan maatschappelijke projecten en filantropie.

Bevestigt Karin Bastin met haar pleidooi voor zorgend leiderschap de stereotiepe voorstelling van hr als soft concept? “Helemaal niet”, riposteert ze kordaat. “Het is perfect haalbaar om zorgend leiderschap, technische en strategische vaardigheden en zakelijke resultaten te combineren. Postcovid was een inhaalbeweging op vlak van humanisering van de werkplek noodzakelijk. Intussen ligt de werkdruk hoog waardoor we tijd ontberen om echt met elkaar in gesprek te gaan. Nochtans is menselijk contact de belangrijkste drijfveer waarom hr-professionals en people managers voor hun job hebben gekozen.”

Zelfzorg

Investeren in zorgend leiderschap loont volgens Karin Bastin, al is het effect niet op korte termijn kwantificeerbaar. “Je moet er ook in geloven. Dat kan door te starten met jezelf en zorg te dragen voor je persoonlijke leiderschap. Op termijn zie je traditionele hr-kernprestatieindicatoren zoals personeelsverloop en ziekteverzuim gunstig evolueren.” Maar eerst dus zelfzorg. Karin Bastin somt meerdere instrumenten op om het eigen zorgende leiderschap te versterken: zelfreflectie, zelfzorgroutines, timemanagement, zelfontwikkeling, stressmanagement en zelfcompassie. “Je vergroot je persoonlijke welzijn en veerkracht. Zo ben je beter in staat om anderen daarbij te helpen. Zorgend leiderschap creëert een positieve spiraal van zelfzorg. Het is besmettelijk in de positieve zin van het woord.”