Privacyverklaring

Jef Colruyt wint Etion Leadership Award 2024

6 februari 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Koen Bauters

Etion heeft zijn jaarlijkse Leadership Award uitgereikt aan Jef Colruyt, voorzitter raad van bestuur en voormalige ceo van de Colruyt Groep. Deze award bekroont leiders die mensen in beweging zetten vanuit visie, waardengedrevenheid en engagement.

Dit jaar staat de onderscheiding in het teken van ‘Mogelijkmakers’, chief enabling officers die in een volatiele wereld zowel richting als houvast bieden. Ze combineren een inspirerende visie met menselijk houvast zoals waarden, duurzaamheid en vertrouwen. In een context van toenemende complexiteit en onzekerheid weten mogelijkmakers schijnbare tegenpolen te verbinden: visie én luisterbereidheid, standvastigheid én aanpassingsvermogen, winst én waarden.

Overstijg de polariteiten

Het verbinden van tegenpolen in uitdagende tijden kenmerkt het leider- en ondernemerschap van Jef Colruyt. In de motivatie om deze Leadership Award aan hem toe te kennen, looft de jury:

1. Zijn trackrecord en groeipad van 29 jaar leiderschap waarin hij op jonge leeftijd onverwacht de leiding in handen kreeg van de Colruyt Groep. Met vallen en opstaan liet hij die uitgroeien tot marktleider en een van de grootste werkgevers in België.

2. De manier waarop hij doorheen zijn carrière herhaaldelijk omging met complexe uitdagingen zoals de financiële crisis, klimaatverandering, digitalisering, concurrentie en de coronapandemie, … zonder de eigenheid en het DNA van de retailer te verliezen.

3. De waardengedrevenheid en sterke ‘why’ van Colruyt, zowel in zijn persoon als in elk onderdeel van de Colruyt Groep. Zijn motto “actief, positief, creatief” vormt een houvast doorheen de vele veranderingen van de onderneming.

4. Zijn nederigheid en vermogen tot zelfreflectie: Jef is geen tafelspringer, maar iemand die naar binnen durft te gaan en eerder vanop de achtergrond de lijnen uitzet door te luisteren en dan pas te beslissen.

5. Zijn gebalanceerde visie op leiderschap dat weet om te gaan met polariteiten:

  • als pionier in maatschappelijk geëngageerd ondernemen verenigt Colruyt het goede doen met goed zakendoen
  • leidt een kostenbewust bedrijf zonder menselijke hardheid
  • zoekt continu verbetering, maar biedt ook houvast door tijd te geven aan vernieuwing en niet meteen mee te gaan in de waan van de dag
  • geeft in zijn persoonlijke leiderschap ruimte aan ratio, emotie, intuïtie, zingeving en spiritualiteit
  • zet in op ecologische en menselijke duurzaamheid

Criteria ETION Leadership Award

De leider…

1. Zet mensen in beweging naar een gezamenlijk doel door hen van binnenuit te inspireren.

2. Streeft zelfkennis en persoonlijke groei na omdat elke verandering bij zichzelf begint.

3. Heeft een visie en geeft van daaruit betekenis aan het werk van anderen.

4. Is een verbindend persoon die mensen laat samenwerken vanuit vertrouwen.

5. Communiceert door te luisteren en betrekt belanghebbenden proactief.

6. Is waardengedreven en laat eigenbelang niet primeren.

7. Is geëngageerd en draagt bij aan een betere samenleving.

Bijkomende criteria editie 2024 ‘Enabling Leadership’

1. Versatility: zijn veranderbereid (ook persoonlijk) en maken vernieuwing mogelijk.

2. Daadkracht: zetten aan tot actie, tonen moed, durven risico’s te nemen.

3. Netwerkgericht: zoeken oplossingen in samenwerking met anderen en collectieve intelligentie.

4. Nederigheid: creëren mogelijkheden door ruimte te geven in plaats van ze altijd zelf in te nemen vanuit zelfreflectie en het besef dat het gedeelde waarom de eigen ambitie overstijgt.

5. Vertrouwen: bieden houvast en vertrouwen in de omgang met onzekerheid en ambiguïteit.

Bron: Etion, een non-profitorganisatie voor beslissingsnemers met de focus op geëngageerd en ethisch ondernemerschap. Meer dan 1.500 organisaties zijn lid van Etion.