Privacyverklaring

AI-technologie tegen langdurig ziekteverzuim

18 april 2023
Tekst
Matthias Vanheerentals
Beeld
Wouter Van Vaerenbergh

Netbeheerder Elia gebruikt sinds een jaar een AI-ondersteund platform om het mentale welzijn van medewerkers te ondersteunen.

Vandaag is meer dan 3,8 procent van de Belgische werknemers langdurig in ziekteverlof wegens burn-out of stressgerelateerde factoren. Die factoren zijn ook verantwoordelijk voor meer dan een derde van het absenteïsme op de werkvloer. Dit ziekteverzuim kost onze samenleving naar schatting zo’n 155 miljoen euro per jaar.

Mentale gezondheid

Het ingenieursbedrijf Elia maakt al een jaar gebruik van BloomUp. Als transmissienetbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet stelt Elia het transportnet beschikbaar voor elektriciteitstransporten en waarborgt het de balans tussen vraag en aanbod.

Peter Michiels, chief corporate affairs officer, zegt dat het platform van BloomUp perfect past in zijn welzijnsbeleid. “We doen meer dan algemene campagnes en opleidingen. We willen dat onze medewerkers kunnen praten over hun mentale gezondheid. Binnen Elia hebben we al heel wat kanalen en initiatieven om daarop in te zetten, BloomUp is een bijkomend instrument. Via het platform kunnen onze werknemers een online videoconsultatie met een professional inplannen.”

Match met professional

Medewerkers die het moeilijk hebben, komen snel en gemakkelijk in contact met een professional, zo zegt Peter Michiels. “De werknemer wordt op basis van zijn noden gematcht met enkele professionals en kan een gratis kennismakingsgesprek opstarten om te kijken of er een klik is. Als dat zo is, gaan de consultaties van start. Ze gaan een gesprek aan als ze het moeilijk hebben op het werk. Ook met familiale problemen kunnen ze er terecht om te praten over de impact ervan op hun gezondheid en eventuele mogelijkheden tot doorverwijzing. En dat is belangrijk, want deze gebeurtenissen hebben effect op de werksituatie, het functioneren en hoe medewerkers zich voelen.”

Statistieken

Elia krijgt op regelmatige basis een rapport over het gebruik van het platform. “De volledig anonieme statistieken geven aan welke zaken het meest aan bod komen, zoals stress”, zegt Michiels. “We zien ook hoeveel consultaties en kennismakingsgesprekken er in bepaalde periodes plaatsvinden, waardoor we beter begrijpen wanneer onze werknemers het moeilijk hebben. Die cijfers en inzichten zijn nodig om gerichter actie te ondernemen.”

Bijkomend kanaal

Peter Michiels ziet BloomUp als een bijkomend kanaal, bovenop de projecten die al bestaan, zoals campagnes, opleidingen voor werknemers en leidinggevenden, een breed netwerk van interne vertrouwenspersonen en een sociaal assistente. “Mijn voornaamste drijfveer om een beroep te doen op BloomUp was dat ik zag dat vertrouwenspersonen meer bevraagd werden en zelf aangaven dat ze niet altijd de hulp konden bieden die nodig was. We hadden in 2022 heel wat consultaties bij BloomUp, ver boven de capaciteit die we normaal gezien hadden kunnen behappen, alleen maar met interne middelen.”

Drempelverlagend

Peter Michiels noemt BloomUp drempelverlagend om over mentale gezondheid te praten. “We merken dat heel wat medewerkers gebruik maken van het platform. Dat is volgens mij vooral te danken aan de toegankelijkheid. Veel stressfactoren zijn niet alleen afkomstig van de werksituatie, maar ook uit privésituaties, zoals gezinssituaties. Die problemen bespreek je niet altijd even makkelijk met een collega. Met alle middelen die we nu aanbieden, hopen we dat medewerkers de weg vinden naar een luisterend oor op momenten dat ze daar nood aan hebben.”

Welzijn op het werk

Michiels meent dat we moeten blijven inzetten op welzijn en op dergelijke technologie. “Als bedrijf moeten we ons meer bewust zijn, niet alleen maar van de werkomstandigheden, maar ook van de levensomstandigheden van onze werknemers, wat er allemaal op hen afkomt en hoe dat het welzijn op het werk beïnvloedt.”

Vorig jaar organiseerde Elia al een campagne over veiligheid op de werkvloer. “Het is oké om te zeggen dat je een moeilijke dag hebt gehad en je je niet 100 procent voelt. Dat is geen schande. Dat is menselijk. En dan wordt de werkorganisatie lichtjes bijgestuurd, zodat de werknemer geen onnodig risico loopt: niet voor zichzelf, niet voor de collega’s.”

Preventief beleid

Elia wil vooral inzetten op preventief beleid. “We willen samen met onze medewerkers proactief aan hun gezondheid werken en reiken daarvoor heel wat middelen aan”, zegt Michiels. “Door een luisterend oor aan te bieden, willen we onze medewerkers een signaal geven dat we ze niet in de steek laten. Als kennisbedrijf zijn onze mensen en hun kennis onze belangrijkste assets. Welzijn was vroeger een voetnoot. Nu is het overal.”

De Belgische start-up BloomUp ontwikkelde het gelijknamige gepersonaliseerd mentaal welzijnsplatform. Dankzij artificiële intelligentie werkt het preventief en wil het zowel absenteïsme als presenteïsme op de werkvloer efficiënt aanpakken op een hoogst persoonlijke manier.

Personalisatie

BloomUp bouwt zijn mentaal welzijnsplatform op drie pijlers. De eerste pijler is de personalisatie van de bestaande groeitrajecten met behulp van artificiële intelligentie. Elke werknemer krijgt een volledig op maat gemaakt traject op basis van zijn of haar specifieke noden. De onderwerpen en stappen passen zich bovendien dynamisch aan naargelang het traject vordert en groeien zo mee met de gebruikers. Die behouden trouwens op elk moment de volledige controle - ook over hun privacy, want bij elke stap kiezen ze welke data met wie gedeeld mogen worden.

En de ROI?

Een tweede pijler zet in op het verwerven van de juiste inzichten voor hr-managers. De anonieme data die het platform verzamelt, geven managers via dashborden de juiste inzichten en aanbevelingen over hoe ze beter kunnen inzetten op mentaal welzijn op de werkvloer. Zo leren ze onder meer welke onderwerpen het meest aan bod komen binnen hun organisatie en waar ze dus het best actief over communiceren met hun medewerkers.

Tot slot belooft het platform de verborgen kosten rond mentaal welzijn binnen een organisatie te voorspellen. Hr-managers zullen de return on investment kunnen berekenen op het vlak van absenteïsme, presenteïsme en turnover van investeringen in mentaal welzijn op de werkvloer.

Integratie met AI

Voor de integratie van AI in het platform werkt BloomUp samen met Omina Technologies, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in privacyrespecterende, ethische en betrouwbare artificiële intelligentie. “Met BloomUp willen we het meest datagestuurde mentaal welzijnsplatform worden, dat past bij de specifieke behoeften van elke werknemer en met hen mee evolueert naarmate ze het traject doorlopen,’ zegt Clovis Six, co-founder BloomUp. Met de hulp van Venture Campus kreeg het daarvoor een ontwikkelingssubsidie van 450.000 euro van de Vlaamse overheid.