Betrokkenheid wordt prioriteit voor werkgevers

17 november 2020
Tekst
Jo Cobbaut
Betrokkenheid wordt prioriteit voor werkgevers

Werkgevers lijken voorlopig veel meer bezig met personeel houden en met hun betrokkenheid, dan met afdankingen.

De voorbije maanden zetten heel wat ondernemingen de samenwerking met externe medewerkers (freelancers, uitzendkrachten, subcontractors) stop, werd door velen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid of werden medewerker gestimuleerd om verlof op te nemen. Een en ander blijkt uit de studie van Antwerp Management School in samenwerking met het VBO en HR Pro (Impact Coronacrisis op Menselijk Kapitaal in Organisaties).

Volgens de derde editie van 12 november van die studie vertaalt zich dat echter niet in sombere vooruitzichten wat aanwerving en ontslag betreft. Een paar cijfers

  • 58,4% geeft aan dat ze in 2020 evenveel blijven aanwerven als voorzien;
  • 54,3% voorziet geen invloed van corona op het personeelsbudget voor 2021;
  • 34,7% budgetteerde wel minder aanwervingen dan voorzien;
  • 48% van de kmo’s budgetteerde minder aanwervingen, dus daar ligt dat cijfer hoger.
  • 72% acht het weinig waarschijnlijk dat er mensen zullen worden ontslagen als gevolg van de crisis.

Voor heel wat werknemers betekent de coronacrisis wel dat hun werk verandert.

  • 1 op de 4 werkgevers past werk aan om werknemers aan de slag te houden,
  • 1 op de 4 zet in op tijdelijke inschakeling in andere afdelingen en
  • 1 op de 5 werkgevers geeft alternatieve opdrachten die buiten de scope van reguliere job vallen.

Tijdens de piek van de crisis lagen deze percentages nog een stuk hoger. Zo werd op dat moment zowat één derde van de medewerkers intern ingeschakeld in andere afdelingen. Het zijn vooral de grote ondernemingen die op dit laatste kunnen inzetten: tijdens de piek ging het om 49,2% van de bevraagde werkgevers. Bij kleine ondernemingen zien we een sterkere inzet op aanpassingen aan het werk zelf (41,4% die hiervan gebruik maakte tijdens de piek).

Kansen en creatieve pistes

“Werkgevers én werknemers gaan creatiever om met jobinhoud, flexibelere arbeidsorganisatie en interne inzetbaarheid,” zo stelt Monica De Jonghe (Directeur-generaal, Verbond van Belgische Ondernemingen) vast: “In normale situaties botsen we hier al gauw op het veel te strikte arbeidsrecht, maar deze periode toont dat het anders kan!”

Professor Ans De Vos (Antwerp Management School) noteert dat ruim een derde van de werkgevers zegt dat de crisis de jobs en loopbanen van hun medewerkers fundamenteel zal veranderen. “Onder andere de verhoogde inzet op digitalisering, maar ook interne flexibiliteit en wijzigende takenpakketten spelen hierbij een rol. Het is belangrijk dat werkgevers, ondanks de druk op opleidingsbudgetten, aandacht besteden aan wat er nodig is opdat medewerkers inzetbaar kunnen blijven in deze veranderingen. Tegelijk bieden deze wijzigingen ook kansen om nieuwe competenties te ontwikkelen in de job zelf”.

De crisis had ook een impact op de relatie werkgever – werknemer. Meer De crisis en het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer