Privacyverklaring

Deconnectie: het belang van formele afspraken

6 juni 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Cottonbro Studio (Pexels)

Twee maanden na de verplichte invoering van het recht op deconnectie, kennen bijna zes op de tien werknemers de richtlijnen van hun werkgever daarover. Een op de twee werknemers voelt zich overigens goed op de werkvloer, maar werkgevers zien het beeld rooskleuriger: ze denken dat acht op de tien werknemers goed in hun vel zitten.

Dat blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta en Stepstone bij meer dan 2.500 werknemers in ons land.

Om in orde te zijn met de arbeidsdeal, moeten bedrijven sinds 1 april afspraken gemaakt hebben met hun werknemers over het recht op deconnectie na de werkuren. Meer dan de helft van de werknemers (57,4 procent) is op de hoogte van de specifieke richtlijnen in hun bedrijf.

42,6 procent van de werknemers weet nog niet welke afspraken er binnen hun bedrijf zijn over het gebruik van e-mail, telefoon en digitale communicatiemiddelen buiten de werkuren.

De leidinggevende

Miet Vanhegen, experte mentaal welzijn bij Acerta Consult, wijst op het belang van formele afspraken, maar werknemers moeten ze uiteraard ook kunnen toepassen. Ze ziet daar een grote rol weggelegd voor leidinggevenden. “Zij zijn verantwoordelijk om de afspraken op ondernemingsniveau te vertalen naar de mensen op de werkvloer en bij telewerk. Die vertaalslag kunnen ze maken door concrete tips te geven aan hun medewerkers om te deconnecteren en mee over de naleving ervan te waken. Miet Vanhegen suggereert

 • zet je meldingen van je gsm af,
 • zet je computer uit na de werkuren
 • hou werk en privé gescheiden door bij telewerk in aparte ruimte te werken,
 • gebruik geen WhatsApp voor werkgerelateerde zaken na de werkuren

Afspraken deconnectie belangrijk voor mentaal welzijn

Duidelijke afspraken rond deconnectie hebben een invloed op de werk-privébalans en dus ook op het mentale welzijn van werknemers. Dat blijkt ook uit de cijfers. De helft (50,3 procent) van de Belgische werknemers geeft aan zich bij zijn huidige werkgever op mentaal vlak al goed tot zeer goed te voelen, voor ruim 1 op 5 (22,1 procent) is dat (zeker) niet het geval. Vooral de 40- tot 50-jarigen ervaren de grootste mentale stress op de werkvloer.

Werknemers die zich mentaal (zeer) slecht voelen bij hun werkgever per leeftijdscategorie, Talent Pulse 2023

Glijdende werktijden

Op de vraag waarom werknemers zich mentaal nog niet zo goed voelen op de werkvloer, verwijst

 • 38 % naar stress door het werk zelf
 • 35 % naar een werk-privébalans die niet goed zit
 • 23 % naar de eigen persoonlijke situatie,
 • 18,3 % naar de brede economische realiteit (energieprijzen, inflatie, economische onzekerheid).

Heel wat bedrijven ondernemen al specifieke acties om de werk-privébalans en het mentaal welzijn van hun werknemers te verbeteren. Zeven op de tien ondernemingen zetten in op glijdende werktijden. 46 procent staat ook deeltijds werken toe en 42 procent ziet in meer thuiswerk een manier voor hun werknemers om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden.

Meer vakantie en meer thuiswerk

Wat zou werknemers helpen om zich mentaal beter te voelen? Op die vraag antwoordt

 • 36,5% meer vakantie en meer thuiswerk
 • 32,5% glijdende werkuren
 • 13,7% deeltijds werken
 • 10,4% een soepelere toepassing van het recht op ouderschapsverlof/tijdskrediet
 • 21,5 % dat het niet nodig is dat de werkgever de werk-privébalans nog verbetert.

Miet Vanhegen: “Werkgevers kunnen uiteraard niet alle triggers van mentale stress wegnemen, maar op de werkgerelateerde oorzaken kunnen ze uiteraard wel wegen. En dat blijken ze ook te doen. Toen we hen begin dit jaar vroegen naar wat zij nu al doen of van plan zijn om de werk-privébalans van hun werknemers te verbeteren, noemen ze dezelfde initiatieven als de werknemers, maar niet per se in dezelfde volgorde.”