Digitalisering kan ten koste gaan van rijkere face-to-facecontacten

13 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Digitalisering kan ten koste gaan van rijkere face-to-facecontacten

Mede door de coronacrisis verloopt de communicatie tussen werknemers digitaler dan ooit. Ook nu we opnieuw fysiek naar kantoor mogen, blijft één op drie er graag gebruik van maken. Maar het lange thuiswerken met zijn overwegend digitaal contact verhoogde de drempel naar fysieke gesprekken op de werkvloer. Eén op de vijf werknemers vindt het namelijk moeilijker om spontaan op collega’s af te stappen voor een gesprek.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Face-to-face

Hoewel collega’s elkaar vaker dan vroeger contacteren via telefoon of chatfuncties (19%), vindt één op de vijf werknemers (22%) het – nu we weer naar kantoor mogen – lastiger om toe te stappen op collega’s voor een face-to-face-gesprek. Vooral ambtenaren en bedienden (26%) hebben het daar moeilijk mee. Arbeiders (9%) veel minder. Zij konden immers quasi niet thuiswerken.

Ook werknemers in grote bedrijven (24%) stappen minder snel of gemakkelijk naar een collega, in tegenstelling tot 14% van de KMO-werknemers.

“We merken dat vooral introverten het nu moeilijker vinden om toe te stappen op anderen. De online manieren van communiceren zijn voor hen een makkelijkere manier om met anderen in gesprek te gaan dan face-to-face-communicatie, die veel overweldigender, maar ook rijker is. Je ziet immers ook de lichaamstaal, kleine nuances in intonatie,... Via online kanalen kan een antwoord beperkt blijven tot het terugsturen van een duimpje of emoji. Dat is veel minder vermoeiend. Maar het is net de rijkdom van een face-to-face-gesprek dat ons toelaat echt met elkaar te connecteren”, licht professor Anja Van den Broeck toe.

Digitale contacten met collega’s zijn een blijver, maar niet ideaal

Ondanks de negatieve impact van de digitalisering op persoonlijke, fysieke contacten op de werkvloer, zegt ruim één op de drie bedrijven (36%) dat ze zullen blijven gebruikmaken van digitale platformen om te (video)chatten. Quasi evenveel bedrijven (36%) zegt er zelfs steeds meer gebruik van te maken.

Er wordt niet alleen meer digitaal vergaderd, maar er worden ook meer sms’en en WhatsApp-berichten (18%) uitgewisseld onder collega’s dan ooit voorheen. Een kwart van de werknemers zegt immers gevoelig meer e-mails te ontvangen dan voor de coronacrisis (24%).

Combinatie digitale en fysieke meetings is sleutel tot succes

Dat het vele telewerken en digitale meetings werknemers van elkaar doet vervreemden, hebben ook de werkgevers begrepen. Zij geven de voorkeur aan een combinatie van telewerken en vergaderen, afgewisseld met momenten op kantoor waarop de medewerkers elkaar fysiek zien op de werkvloer (47%). Dat is momenteel echter bij minder dan één op drie bedrijven (29%) het geval. Eén op de vier bedrijven geeft aan overleg in te plannen op dagen dat alle werknemers op kantoor zijn. In 13% van de bedrijven vergadert men ook op een hybride manier, waarbij sommigen fysiek aanwezig zijn en anderen digitaal.

“De mix van digitale en fysieke contacten past in het nieuwe, hybride werken, maar is vandaag nog weinig de regel. Dat is jammer, want het zorgt voor een goede afwisseling die het werk ook boeiender en plezieriger houdt én het vermijdt dat kantoor enkel de plek voor meetings wordt en thuiswerk alleen voor focuswerk. Net zoals bij veel zaken is het vinden van een goed evenwicht ook hier belangrijk”, besluit Wim Van der Linden, woordvoerder van Tempo-Team.