Privacyverklaring

“Een vertrek mag bij ons nooit een verrassing zijn”

15 november 2023
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Bart Van Bambost (foto SD Worx)

Bij Nipro maakt chro Bart Van Bambost een prioriteit van ontwikkelkansen. Leidinggevenden die zich bewust zijn van het belang ervan, spelen een cruciale rol. Verder is een goed overzicht van beschikbare competenties noodzakelijk.

Nipro is wereldwijd actief met totaaloplossingen voor medische apparatuur en farmaceutische verpakkingen. Het Europese hoofdkantoor van de Japanse groep is gevestigd in Mechelen. Er werken onder de tweehonderd lokale medewerkers maar liefst dertig verschillende nationaliteiten.

Performancetool

Bart Van Bambost, chro van de Nipro Group, pleit voor een open en transparante cultuur waar ontwikkelkansen centraal staan. “Onze leidinggevenden zijn zich erg bewust van de rol die ze spelen om informeel ook de vinger aan de pols te houden.  Ze kunnen rekenen op een performancetool die alle profielen, sterktes, maar ook de interesses of hobby’s van alle medewerkers in kaart brengt. Het is de basis en werkt als een eigen LinkedIn. Zo ontwikkelt er zich een dynamiek, waarbij we met elkaar connecteren op een bredere manier.”

Soms is het niet mogelijk om voor iedereen een lineaire carrièremogelijkheid in een bepaald functiedomein te voorzien. Bart Van Bambost is een realist: “Carrièrepaden zijn steeds minder voorspelbaar, al zijn er mogelijkheden, zowel geografisch als over functiedomeinen heen. Dankzij virtuele teams zijn landsgrenzen ook minder een hindernis. Net omdat alles in beweging is, is die rol van de leidinggevende zo belangrijk, zodat de medewerker zich begrepen en gevolgd voelt. Een vertrek mag bij ons nooit een verrassing zijn.”

Talentplatform

Uit een studie van SD Worx bleek dat een cultuur van ontwikkelkansen verre van evident is. Dikwijls heeft dat ook te maken met het ontbreken van een overzicht van de intern aanwezige competenties. Naar aanleiding van de studie Interne mobiliteit is niet populair stelt Bruce Fecheyr-Lippens dat de wil er wel is om mensen te laten groeien, maar de juiste info ontbreekt nog. De chief people officer bij SD Worx wijst erop dat er vandaag toch al heel wat tools bestaan die de loopbaan van werknemers inzichtelijker kunnen maken. “Wij gebruiken bijvoorbeeld Huapii als talentplatform. Het geeft medewerkers ownership over hun carrière via skill- en performancemanagement. Minder dan de helft van de Belgische organisaties (43%) gebruikt al zulke technologie.”