Het fenomeen burn-out objectiveren met technologie

13 oktober 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
shutterstock
Het fenomeen burn-out objectiveren met technologie

Kan technologie ons helpen om het fenomeen burn-out als het ware te ‘meten’? BioRICS, een spin-off van de KU Leuven, ontwikkelde alvast technologie om op basis van fysiologische metingen in real time stress in kaart te brengen.

CEO Hans Wilmots legde uit aan VOKA hoe BioRICS de kennis gebruikt van veertig jaar onderzoek en ervaring met het meten van energiebalansen bij levende, bewegende organismen. Het verhaal begint bij een vraag in 2006 van voetbalclub AC Milan om de mentale status van spelers op het veld te monitoren. Dat gebeurt naar verluidt met wearables die inmiddels voldoende precies zijn. “Fysiologische metingen gebeuren met wearables die hartslag en beweging meten; wij werken daarvoor met Fitbit.”

Mentale druk

De technologie linkt gegevens over je aërobe metabolisme aan data over je hartslag. De combinatie geeft inzicht in drie energiesystemen: het basale, het fysieke en het mentale. Dat laatste gaat over het verbruik en herstel van je hersenactiviteit en dus je mentale druk en mentaal herstel. BioRICS brengt dus op een objectieve manier ook stress in kaart.

De technologie kan inzicht geven in mentale druk. Op zich helpt enige stress om beter te presteren, maar voortdurend onder druk staan, verhoogt het risico op burn-out. Steeds meer werkgevers beseffen dat en ze zien ook de kosten van absenteïsme. “Maar voor presenteïsme is er nog te weinig aandacht”, vindt Wilmots. “Bedrijven zijn te weinig bezig met mensen die komen werken, maar die eigenlijk niet goed in hun vel zitten. Daarom is vroegdetectie zo belangrijk.” Wilmots verwijst naar studies die aantonen dat werkgevers die inzetten op vroegdetectie, hun investering terugverdienen.

Veerkracht verbeteren

BioRICS kan gegevens verzamelen op het niveau van een individu, of op het niveau van een bedrijf. Individuele data gaan niet naar hun werkgever. Bedoeling is dat ze zichzelf voortdurend opvolgen. Wie in zijn data ziet dat hij/zij er niet in slaagt om echt tot rust te komen, kan hulp zoeken bij pakweg hr, bij de externe preventiedienst of bij een coach.

Bedrijven die er voor kiezen om te werken met geaggregeerde informatie, kunnen volledig in overeenstemming met GDPR rapporteren op het niveau van het bedrijf, een afdeling of een groep. De werkgever kan dan opteren voor begeleiding om de veerkracht van het team te verbeteren. “En die vooruitgang ook meten.”

Wilmots gelooft dat BioRICS kan bijdragen aan de zuiverheid van het debat over stress en burn-outs door het verschil te meten tussen wie effectief last heeft van stress en wie overdrijft.

bron: ‘Nog te weinig aandacht voor presenteïsme’, VOKA