Privacyverklaring

Hoe een duurzame carrière opbouwen in hr

21 mei 2024
Tekst
Gert Verlinden
Beeld
Ans De Vos, Antwerp Management School

Beste hr-professionals, gefeliciteerd. Het is vandaag de ‘Internationale Dag van HR’. Een geschikte gelegenheid om naar de duurzaamheid van uw loopbaan te kijken in een snel veranderende context. In een webinar van HRPro delen professor Ans De Vos en talent manager Min Huet hun visie en aanbevelingen voor een duurzame carrière in hr.

“Organisaties en werknemers hebben vaak nog een traditionele kijk op loopbanen”, aldus Ans De Vos. Deze traditionele kijk is ingegeven door promoties en een uitbreiding van het remuneratiepakket. Tegelijk pieken de cijfers van langdurig verzuim. “De relevantie van deze visie op carrières loopt op zijn einde.”

Ans De Vos formuleert vijf andere manieren om naar een carrière te kijken. Vijf loopbaantrends:

 1. Carrières worden langer en minder voorspelbaar. Vraag jezelf af hoe je in zo’n context gezond en mentaal fris blijft.
 2. De grenzen tussen werk en je persoonlijke leven vervagen. Werk treedt binnen in je leven en je huis. Het evolueert tot een deel van je identiteit. In welke mate ga je die nieuwe betekenis van werk omarmen?
 3. Talent als nieuwe munteenheid. Je stapt voortdurend binnen in nieuwe ervaringen om op die manier talenten te ontdekken en te ontplooien. Blijf relevant, up-to-date en inzetbaar.
 4. Individueel eigenaarschap van de carrière. Dat betekent mensen stimuleren om na te denken wat de wereld en de organisatie nodig heeft en hoe je hieraan bijdraagt. Let op dat dit mantra van eigenaarschap geen louter individualistisch verhaal wordt.
 5. Het belang van persoonlijke betekenis neemt toe. Waar doe je het voor? Deze betekenis evolueert doorheen je leven en carrière. Wees je ook bewust van hoe anderen jou kunnen faciliteren in dat proces.

Vier bouwstenen

Ze adviseert om naar loopbaanontwikkeling te kijken vanuit een procesbenadering met vier bouwstenen:

 • Persoonlijke en professionele groei
 • Inzetbaar blijven
 • Werkbaarheid en welzijn
 • Verbinding tussen de purpose van je organisatie en hoe iemand zich er echt voelt

Deze bouwstenen zijn niet statisch. Ze staan onder invloed van je eigen levenscyclus en die van je organisatie.

Hoe realiseer je nu concreet een duurzame carrière in hr?

Drie aanbevelingen van Ans De Vos:

 1. Bouw je eigen loopbaancompetenties: wat zijn je waarden, interesses, vaardigheden, talenten. Wie kan je helpen? En welke factoren beïnvloeden je loopbaan? Krijg daar een helder zicht op.
 2. Bekijk je carrière als opeenvolgende leercycli: een carrière is niet traditioneel lineair. Het is voortdurend bewegen door leercurves naar een volgend niveau van deskundigheid. Daarna is het tijd voor een nieuwe leercurve.
 3. Blijf nieuwsgierig naar jezelf en de context. Let op voor overdreven zelfvertrouwen.

T-vormig profiel voor een duurzame carrière in hr

Min Huet, talent manager van Aquafin brengt duurzame loopbanen in hr in de praktijk. Hoe lopen de hr-collega’s bij Aquafin hun loopbaanmarathon?

 1. Hr is een compagnon de route voor bijdragen aan individuen, teams, de organisatie én de samenleving.
 2. Ze investeren in een T-vormig profiel: brede algemene kennis en vaardigheden, gecombineerd met een diepe expertise in één domein.
 3. Ze handelen volgens een outside-inperspectief: internaliseer uitdagingen van buitenaf, praat de taal van de klant, kies voor de acties met een impact op lange termijn en wees een kritische sparring partner.