Hoe een strategisch welzijnsbeleid en een nieuwe rol voor leidinggevenden de druk op HR kunnen verlichten

25 april 2022
Tekst
PARTNER CONTENT
Hoe een strategisch welzijnsbeleid en een nieuwe rol voor leidinggevenden de druk op HR kunnen verlichten

Het voortdurend bijbenen met veranderingen en maatschappelijke trends kan zijn tol eisen bij uw medewerkers. Vanuit de wetenschap dat zij uw voornaamste kapitaal zijn, stelt zich de vraag: hoe kunt u ervoor zorgen dat dit hun welzijn niet negatief beïnvloedt? Hoe houdt u hen gezond, gelukkig en productief - zonder dat de werklast voor uw HR organisatie te zwaar wordt? Ontdek hoe AG Health Partner’s Wellbeing as a Service (WaaS) - in combinatie met de ‘nieuwe leidinggevenden’ - een antwoord bieden.

Caring employer als remedie tegen absenteïsme en personeelsverloop

HR staat onder druk. Veel bedrijven kampen met hoog personeelsverloop, en ook de absenteïsmecijfers zien er allesbehalve rooskleurig uit. Vorig jaar stond de teller op een half miljoen mensen die voor lange tijd uitvielen. Sinds 2000 gaat het om een stijging van 130%! Maar vooral: bij 30% was dat te wijten aan stressgerelateerde factoren.

Het is dus hoog tijd om actie te ondernemen. U maakt er maar beter een prioriteit van om uw organisatie te profileren als ‘caring employer’. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en sporadische activiteiten buiten de werkuren volstaan niet. Nee, als caring employer hebt u een strategisch en holistisch welzijnsbeleid nodig. Eén dat rekening houdt met hybride werken, de combinatie van thuis- en kantoorwerk. Waarbij mentaal, fysiek én sociaal welzijn centraal staan, op zowel collectief als individueel niveau.

Voorwaarden voor een strategisch welzijnsbeleid

De vraag luidt natuurlijk: hoe maakt u hier werk van, rekening houdend met de stijgende werklast die HR momenteel ondervindt? Want een strategisch welzijnsbeleid creëert u niet van vandaag op morgen. Vooral omdat wellbeing in uw organisatie aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

  • Het welzijnsbeleid stemt overeen met uw bedrijfsvisie en -doelen
  • Het management draagt de welzijnsvisie uit
  • U betrekt uw medewerkers
  • U volgt regelmatig op en stuurt bij waar nodig
  • U maakt van welzijn een dynamisch proces
  • Uw organisatie beschouwt welzijn als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer

Kortom: welzijn op het werk is een vak apart. Alleen hebt u als HR manager misschien niet de tijd, expertise of capaciteit om de handen uit de mouwen te steken.

WaaS als steunpilaar voor HR

AG Health Partner’s Wellbeing as a Service, afgekort WaaS, kan hierin een ongelooflijke ondersteuning betekenen dankzij drie essentiële pijlers.

De eerste pijler is de menselijke.

Zo is uw Wellbeing Manager het vaste aanspreekpunt doorheen heel het proces. Als architect van uw welzijnsbeleid zorgt hij of zij voor maximale ondersteuning. U geniet onmiddellijk de voordelen van ons hoogwaardig netwerk van Belgische top experts. Dankzij onze samenwerking met gescreende partners past de Wellbeing Manager een multidisciplinaire aanpak toe op werknemerswelzijn. Hij of zij benut kwantitatieve en kwalitatieve data om in samenspraak met u een wetenschappelijk en holistische kader voor wellbeing uit te werken.

Met My Health Partner, de [tweede en] digitale pijler van WaaS, kunnen uw medewerkers 24/7 werk maken van hun welzijn. Meer specifiek verloopt dit via een scala van e-learnings, online workshops, video’s, zelftesten en gamification. Maar niet alle medewerkers hebben per se dezelfde noden. Om die reden past My Health Partner de principes van stepped care toe. De door uw medewerkers ingevulde vragenlijsten geven hen inzichten over hun welzijn. Zo krijgt ieder een gepersonaliseerd aanbod om de eigen uitdagingen aan te pakken. Heldere en consistente communicatie is hier wel cruciaal. Ook die neemt AG Health Partner op zich via online en offline activatiecampagnes.

Als laatste is er de analytische pijler. Met voortdurende analyses en diepgaande rapportering krijgt u een helder zicht op de ROI van uw welzijnsbeleid. Uw Wellbeing Manager visualiseert de voortgang van uw welzijnsbeleid aan de hand van intuïtieve en gedetailleerde dashboards. Op basis daarvan kunt u dan weer gefundeerde conclusies trekken!

De impact van leidinggevenden

WaaS is een doeltreffend extern hulpmiddel om HR en uw positie als caring employer te ondersteunen. Toch zijn interne initiatieven minstens zo cruciaal.

Wilt u dat uw bedrijf écht wordt aanzien als zorgzame werkgever? Dan moeten uw leidinggevenden van a tot z uw welzijnsfilosofie weerspiegelen. Zowel in hun aanpak als in de dagelijkse interacties met de werknemers, dus. Want zoals de uitdrukking luidt: wie ontslag neemt, verlaat niet zozeer zijn job, maar eerder zijn manager.

De kunst bestaat er daarom in om uw leidinggevenden op te leiden tot doeltreffende en menselijke leiders die weten om te gaan met de stress van hun medewerkers. Voor werkgevers zou dat wel eens de sleutel tot een succesvoller HR beleid kunnen zijn: stress wordt sneller herkend en aangepakt door de managers zelf. Het gevolg: minder ziekteverzuim, een lagere werkdruk en minder personeelsverloop!

Benieuwd hoe u leidinggevenden de nodige tools kunt aanreiken om de HR druk te verlichten op lange termijn? Registreer u hier voor het event “HR onder druk” van Health Partner op 24 mei! Verschillende experten uit de wetenschapswereld delen hun expertise met praktische cases uit het bedrijfsleven en inspirerende keynotes. Plaatsen zijn beperkt, dus wacht niet langer!