Privacyverklaring

Hooggeschoolden aan de zijlijn

23 december 2021
Tekst
Jo Cobbaut

Op onze arbeidsmarkt komt nog altijd een grote groep geschoold talent moeilijk aan de bak. Neem nu de groep hoog opgeleiden met Afrikaanse roots, de toases. Job@Ubuntu wil hoogopgeleiden van Afrikaanse afkomst duurzaam toeleiden naar de arbeidsmarkt.

België telt bij benadering 250.000 mensen van Afrikaanse afkomst. Een studie door de Koning Boudewijnstichting leert dat de werkloosheid vier keer (eerste generatie) tot drie keer hoger ligt (tweede generatie) dan voor de algemene populatie. Van wie wel werkt, is 56 procent tewerkgesteld in een niveau lager dan hun diploma. Nochtans haalde zowat de helft van dat kwart miljoen een hoger diploma in België en 16 procent haalde dat in een land waarvan de diploma’s erkend worden in ons land. Dat een op de drie een niet-erkend diploma heeft, verklaart het probleem nauwelijks.

Vele factoren

Bert Smits, een sociaal entrepreneur, zet zijn schouders onder het project Job@Ubuntu. Dat wil hoogopgeleiden van Afrikaanse afkomst duurzaam toeleiden naar de arbeidsmarkt. Het project is op de sporen gezet door de Overmolen, een pluralistische vzw die projecten ontwikkelt voor mensen die door de mazen van het sociale vangnet vallen in een stedelijke context.

Bert Smits leerde uit een bevraging van de doelgroep dat het probleem multifactorieel is. Een deel van die factoren ligt bij de doelgroep - de toases (travailleurs d’origine Africains sans emploi) - een ander deel bij de arbeidsmarkt, de verwachtingen van werkgevers, bij toeleiders enzovoort. Job@Ubuntu ging in gesprek met al die stakeholders. Bert Smits: “De toases moeten alvast hun zelfbeeld bijstellen. Wie zichzelf niet voldoende waardeert, komt minder sterk naar de arbeidsmarkt. Ook belangrijk is hun netwerk, dat niet altijd de juiste connecties legt met mogelijkheden. Bovendien spelen ook nog cultuurverschillen zodra toases effectief in een bedrijf terechtkomen.”

Beeldvorming

Wat de werkgevers betreft, ziet Bert Smits dat die soms en onbedoeld drempels opwerpen. Job@Ubuntu stapt nu naar werkgevers om in een initieel contact het getroubleerde beeld wat bij te stellen dat bleef hangen na een pijnlijke dekolonisatie. “Ons beeld blijft nog te veel gedomineerd door armoede, onzekerheid, crisis… Wij blijven blind voor de kansen en dynamieken zoals die rond digitalisering of de groei van bruisende steden.” Bert Smits hoopt dat ondernemers die dat potentieel wel zien, medewerkers naar opleidingen zullen sturen. Die bieden dan inzicht in onbewuste drempels in hun organisaties. Het begint al bij de communicatie: Waar worden vacatures gepubliceerd? Wie leest welke media? Welke onbewuste signalen geef je mee in vacatures, zoals uitsluitend foto’s van doorsnee witte heren? Bert Smits: “Die lijn trekken we dan door naar sollicitatiegesprekken, het onthaalbeleid enzovoort.”

Parallel loopt een ondersteuningstraject voor de toasegroep. Bert Smits: “We bieden hen een omgeving die luistert naar hun verhaal om zo te komen tot een trajectbegeleiding. Die mondt hopelijk uit in een toeleiding naar contacten en netwerkmomenten met werkgevers die talent zoeken.”