Jobcrafting loont

4 mei 2022
Beeld
Foto door Taryn Elliott via Pexels
Jobcrafting loont

Twee op drie werknemers vinden het belangrijk om zichzelf en hun job te blijven ontwikkelen. Toch boetseren minder dan zes op tien de eigen opdracht op maat qua takenpakket, werktijden en werklocatie. Nochtans heeft ‘jobcrafting’ veel positieve effecten.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van hr-dienstverlener Tempo-Team in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven.

Jobcrafting

Zes op tien werkgevers staan open voor jobcrafting en geven aan dat hun werknemers kunnen onderhandelen met hen over bepaalde aspecten van de job.

Daarenboven zegt één op drie ook oor te hebben naar ideeën of kritiek van werknemers om hun jobinhoud bij te sturen.

Daar staat echter tegenover dat in de praktijk 42% van de werknemers aangeven niet over de mogelijkheid te beschikken om hun job aan te passen aan de eigen capaciteiten en voorkeuren, waardoor zij niet optimaal kunnen functioneren. Zo zegt 72% van deze werknemers die geen kans krijgen om hun job zelf aan te sturen, dat zij zich hierdoor niet kunnen ontplooien of doorgroeien bij hun werkgever. Verder geeft 75% aan dat het hen aan motivatie ontbreekt.

De eigen job boetseren loont

Meer dan 7 op 10 werknemers zeggen duidelijke doelen en objectieven te stellen voor hun jobinhoud en hun manier van werken, omdat dit cruciaal is om inhoudelijk interessant werk te leveren. Om dit concreet te maken, onderhandelde 6 op 10 werknemers al met zijn werkgever over de job.

Indien werknemers wijzigingen mogen aanbrengen binnen hun job, kiezen de meesten ervoor om

  • hun vakanties af te stemmen op de eigen noden (38%),
  • bijkomende verantwoordelijkheden op de nemen (36%),
  • zichzelf bij te scholen (36%). 
  • de eigen werkplek te personaliseren (58%).

Jobcrafters boetseren hun job omdat ze dan naar eigen zeggen

  • beter presteren (60%),
  • gezonder in hun vel zitten (59%),
  • een job op hun maat willen creëren (57%) en
  • hun werk meer laten aansluiten bij wat ze persoonlijk belangrijk vinden (55%).

Het valt op dat ambtenaren vaker het roer in eigen handen nemen dan arbeiders of bedienden (64% vs. 57% vs. 55%).

“Voor werknemers is jobcrafting dé ideale manier om de taken of aspecten van de job die hen minder goed liggen, naar hun hand te zetten. Door zelf de regie in handen te nemen, krijgen ze een job die uitstekend bij hen past en dat creëert positieve energie. Hierdoor kan jobcrafting het risico op burn-out en bore-out verminderen. Het zijn vaak kleine veranderen, die een grote impact hebben op het geluk. Bovendien vergt het hybride werken met heel wat nieuwe technologie steeds meer jobcrafting,” besluit prof. dr. Anja Van den Broeck.