Meer betrokkenheid via autonomie

1 december 2020

Organisaties moeten hun medewerkers betrekken bij de strategie en hen autonomie geven bij de uitvoering ervan. Dat leidt tot meer proactieve betrokkenheid, aldus het onderzoek van Matthias Pfisterer.

Pfisterer is Duitser en behaalde een master in Business Administration aan de Universiteit van Wenen. Via Erasmus onderzocht hij in Groningen het gedrag van medewerkers in organisaties en hoe ze elkaar beïnvloeden in groepen zonder leider. Hij focuste daarbij op proactiviteit. Nadien ging hij aan de slag bij professor Katleen De Stobbeleir aan de Gentse Vlerickschool. “Ik onderzoek hoe individuen proactief bijdragen aan de strategie van een organisatie. Het gaat mij vooral om de rol van de medewerkers, omdat topmanagers al vaker het onderwerp van research geweest zijn.”

Werkwijze
Pfisterer las heel wat artikels over het onderwerp. Hij focuste op IT, machine learning en artificiële intelligentie, omdat hij daar veel bewijs vindt dat mensen proactief vormgeven aan wat hun bedrijf doet. Zijn doctoraat spitst zich toe op de vragen die onbeantwoord blijven in de academische artikels die hij onder ogen krijgt. “Ik vond – ook bij mijn eigen opdrachtgevers Katleen De Stobbeleir en Marion De Bruyne – dat er een behoefte bestaat bij werknemers om bij te dragen en vorm te geven aan wat hun werkgever van hen wil. Werkomgevingen wijzigen zo snel dat managers dat niet alleen kunnen. Ze kunnen niet elke evolutie aan en dus moeten medewerkers betrokken worden. Organisaties zijn vragende partij voor een actieve rol van hun werknemers in het uitvoeren van de strategie.”

Niet iedereen wil betrokken worden
Uit de input van executives en hr-managers leidde Matthias Pfisterer af dat niet iedereen wil betrokken worden. Sommigen kiezen er bewust voor dat niet te zijn en al zeker niet als dat top-down gevraagd wordt. “De meeste collega’s willen er vrijwillig voor kiezen betrokken te zijn. Het klinkt tegenstrijdig, maar medewerkers willen zich inzetten zonder verplichting. Zo niet verliezen ze het plezier van hun engagement. Je mag hen dus niet dwingen.”
Pfisterer pleit ervoor dat organisaties de medewerkers uitleggen waar het bedrijf strategisch naartoe wil. Nadien moet het management hen laten kiezen wat ze er zelf willen aan doen. Het is fout de verwachte acties om te zetten in rollen en de medewerkers die rollen op te leggen. Dat is de conclusie van de interviews die Matthias Pfisterer hield.

Gemotiveerd
Hij raadt organisaties aan om hun werknemers veel autonomie te geven. “Dat heeft een positieve invloed op medewerkers en op hun proactief gedrag. Daarbij moeten ze wel in de gaten houden dat medewerkers geen zaken ondernemen die niet bijdragen tot de strategie. Dat leidt tot een lastige balans en tot een heel moeilijke opgave voor het management. Je moet medewerkers projecten geven en hen verantwoordelijk - accountable - houden. Dat motiveert hen. Dat geldt overigens ook voor mij, want het motiveert me enorm te mogen samenwerken met het leuke en performante team van Katleen De Stobbeleir dat ik rondom me heb.”