Mobiliteitsbudget zal het moeten hebben van jongeren

3 juni 2022
Beeld
Athlon
Mobiliteitsbudget zal het moeten hebben van jongeren

Het mobiliteitsbudget kan vandaag nog maar 1 op 200 werknemers overtuigen. Er is hoop in die zin dat de jongste generatie werknemers er positiever tegenover staat en interesse toont voor alternatieve vormen van mobiliteit .

Een en ander blijkt uit onderzoek van mobiliteitsaanbieder Athlon Belgium. Het mobiliteitsbudget, bestemd voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, is bedoeld als hefboom voor duurzamere mobiliteit. De populariteit ervan mag dan in de lift zitten, het is nog steeds maar 1 op de 200 werknemers die hier momenteel gebruik van maakt.

Werkplek op minder dan 15 km afstand? Laat de wagen staan.

Het grootste deel van de respondenten (86 %) gaat nog dagelijks of regelmatig met de wagen naar het werk, terwijl maar 1 op 10 daarvoor de fiets of het openbaar vervoer neemt.

Slechts 1 op de 3 van alle ondervraagden geeft aan dat het mobiliteitsbudget een aanmoediging zou zijn om minder werkverkeer in de auto af te leggen. Maar bij de jongste werknemers geeft 3 op 4 dit aan. Deze groep blijkt dan ook het meest geïnteresseerd in deelmobiliteit en een abonnement op het openbaar vervoer. Die beide opties binnen het mobiliteitsbudget hebben minder succes bij de oudere werknemers.

Een elektrische fiets, huisvestingskosten of uitbetaling in cash, scoren beter; ​ de helft van alle ondervraagden ziet dit zitten. Volgens Michiel Alferink, algemeen directeur van Athlon Belgium, begint de vergroening van de mobiliteit al bij de vraag of een verplaatsing wel nodig is.

Jong geleerd, oud gedaan

Zeker nu thuiswerken en digitale meetings steeds gemakkelijker worden. Michiel Alferink: “En vervolgens of we bij een verplaatsing de wagen niet beter inruilen voor alternatieve mobiliteit. Tot 15 kilometer raden wij aan te kiezen voor een e-bike, ​ een deelauto of het openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek blijkt ook dat hoe langer mensen rijden met een bedrijfswagen, hoe minder geneigd ze zijn deze op te geven. ​Athlon, dat zich nu profileert als mobiliteitsprovider en niet langer als traditionele aanbieder van leasewagens, adviseert bedrijven aan jonge werknemers vanaf het begin een mobiliteitsbudget aan te bieden, “zodat ze een trekkers -en voorbeeldrol kunnen spelen voor de oudere generaties.” ​