Op zoek naar het nieuwe werkritme

13 juli 2021
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Protime
Op zoek naar het nieuwe werkritme

Nu telewerken niet langer verplicht is, zullen thuiswerkers op zoek moeten naar een nieuw werkritme. Twee op de drie Vlamingen werkten thuis effectief volgens een ander patroon.

Protime, een specialist in tijdregistratie, liet het navragen bij 1.000 Vlaamse werknemers die sinds de coronacrisis vaak tot altijd van thuis werken.

Velen gingen tijdonafhankelijker werken en sprongen soepeler om met begin- en einduur van de werkdag. Eén op de acht thuiswerkers (11,9%) werkte ‘in blokken’, bijvoorbeeld enkele uren ’s morgens en dan nog een aantal in de late namiddag.

Top 5: Welke werkvorm thuis is voor jou het meest van toepassing?

  • Ik houd de kantooruren aan (36,6%)
  • Ik begin vroeger aan mijn werkdag om dan vroeger te eindigen (18,2%)
  • Ik begin vroeger aan mijn werkdag om dan later te eindigen (16,5%)
  • Ik werk ‘in blokken’ gedurende de dag (11,9%)
  • Ik begin later aan mijn werkdag om dan later te eindigen (9,9%)

Opvallend meer vrouwen (41,4%) dan mannen (31,9%) gaven aan thuis de kantooruren aan te houden. Meer mannen (14,2%) dan vrouwen (9,5%) werkten dan weer vaker ‘in blokken’.

Meer werk verzet, ondanks privébezigheden

Veel van die (voormalige) thuiswerkers waren tijdens hun werkuren regelmatig bezig met privézaken, zoals de was doen (54,9%), of de kinderen ophalen van de crèche of school (41,3% van de respondenten met inwonende kinderen).

Toch leidde dit niet tot lagere werkprestaties, integendeel zelfs. Bijna drie kwart van de respondenten (71,2%) gaf aan op een thuiswerkdag meer werk gedaan te krijgen dan op kantoor vóór de coronapandemie. Voor 18,9% van de respondenten was het omgekeerde het geval; één op de tien (9,9%) weet het niet.

Top 5: Wat we zoals doen tijdens een thuiswerkdag

  • de was (54,9%. 67,8% van de vrouwen en 54,9% van de mannen)
  • opruimen, poetsen en afwassen (47,9%. 51% van de vrouwen en 44,8% van de mannen)
  • koken (44,3%. 46% van de vrouwen en 42,6% van de mannen)
  • boodschappen (44,2%; 37,7% van de vrouwen en 50,4% van de mannen)
  • sporten (26,6%. 22,3% van de vrouwen en 30,6% van de mannen)


Nu het ‘hybride werken’ de standaard wordt, is het cruciaal om hier goede teamafspraken over te maken, zo stelt Peter s’Jongers. De ceo van Protime denkt dat we de vinger aan de pols moeten houden om te weten hoe leidinggevende het best omgaan met werknemers die zowel op kantoor als bij thuiswerk, op verschillende tijdstippen aan het werk zijn. “En hoe zorg je er als werknemer voor dat je je eigen werkritme kan aanhouden, je privébezigheden kan blijven doen en tegelijk niet te veel gaat werken door bereikbaar te blijven voor werkzaken buiten ‘jouw werkuren’?”

Peter s’Jongers ziet hier een belangrijke rol voor een modern tijdregistratiesysteem voor het beheer van tijd en teamoverzicht.