Praktische toepassingen rond het mobiliteitsbudget

1 april 2022
Praktische toepassingen rond het mobiliteitsbudget

Tijdens hun postgraduaat Human Resources Management aan de EHSAL Management School in Brussel bestudeerden Lara Delacourt en Alyssa Gailliaert met hun groep de mogelijkheden die het mobiliteitsbudget bood aan de vzw Manus.

Samen met drie andere collega-postgraduaatstudenten doorliepen Lara en Alyssa gedurende een viertal maanden vier hr-projecten, op aangeven van programmacoördinator Nathalie Pots. Een belangrijke opdracht voor het vijfkoppige team lag klaar bij Manus, een doorstroombedrijf dat samenwerkt met onder andere de stad Antwerpen. De vzw geeft kansen aan mensen die het moeilijk hebben om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Werknemers blijven er geen hele loopbaan, maar maken er vaak de overstap naar een ‘gewone’ functie. Opdracht voor de studenten was de studie van het mobiliteitsbudget om aan Goele Custers, hr-manager bij de vzw Manus, de praktische toepassingen te leveren, waar de organisatie concreet mee aan de slag kon.

Drie pijlers                                                                                                                                 

Bij Manus vzw reden een aantal managers met een bedrijfswagen, terwijl anderen van dit voordeel geen gebruik maakten. Dat leidde tot een onevenwicht binnen de organisatie, weet Alyssa Gailliaert. “We kregen de opdracht in detail op het mobiliteitsbudget in te gaan, de mogelijkheden te onderzoeken en een voorstel tot implementatie af te leveren waarop hr kon ingaan.”
Lara Delacourt geeft mee dat ze startten met lezen over de materie. “De uitgebreide guideline was pas verschenen. We verdeelden ons en specialiseerden elk in een onderdeel van de materie. Er zijn grosso modo drie pijlers waarin je het budget kan onderverdelen. Het betreft zuinige bedrijfswagens, duurzame vervoersmiddelen - zoals het openbaar vervoer en deelmobiliteit - en het cashgegeven, dat uitbetaald kan worden. Aan elke pijler hangen heel wat voorwaarden. We hebben gekeken wat elke pijler kon betekenen voor Manus. We deden ook een bevraging bij het personeel over hun woonplaats en hun mogelijkheden op het vlak van openbaar vervoer.”

Corona                                                                                                                             

Door de coronacrisis gebeurde de hele stage vanop afstand. Na enkele richtinggevende sessies met hr werd de scoop vastgelegd. Lara Delacourt: “Op basis van onze studie maakten we een presentatie, die het mobiliteitsbudget voor iedereen behapbaar maakte. Het leidde tot een vertaling van de drie grote pijlers en de regels in mogelijkheden voor de organisatie, rekening houdende met hun budgetten en hun administratieve last.” Toen de studenten vaststelden dat binnen Manus heel wat kon, werd het voorstel met de hiërarchie en binnen finance afgetoetst.
Alyssa Gailliaert: “Omdat ze de leasingcontracten pas vernieuwd hadden, kon weinig binnen de eerste pijler maar daar kan wel een en ander gebeuren in de toekomst. Vooral de tweede pijler – deelmobiliteit en openbaar vervoer – gaf ons opties. Omdat we uit onze bevraging wisten welke mogelijkheden de medewerkers hadden, zagen we heel wat opties op het vlak van openbaar vervoer, al dan niet gecombineerd met een fietsabonnement en de aftrek van een deel van de huur of de afbetaling van de woonst.”
“Via ons werk kon de vzw niet alleen de voorwaarden op een eenvoudige manier aan de werknemers presenteren, maar ze konden hen ook een aantal praktische toepassingen rond het mobiliteitsbudget voorstellen”, besluit Lara Delacourt.