Privacyverklaring

Vier op de tien Belgen wil meer van thuis werken

7 september 2023
Tekst
Melanie De Vrieze
Beeld
Andrea Piacquadio (Pexels)

Steeds meer bedrijven zien hun medewerkers graag weer voltijds op de werkvloer. Tegelijk wil vier op de tien Belgen liever meer thuis werken. Dat blijkt uit een bevraging bij duizend werkende Belgen in opdracht van consultant BDO. In 35% van de bedrijven is er geen duidelijk thuiswerkbeleid.

De behoefte naar thuiswerk is aanzienlijk groter bij de Franstalige werknemers (43%). De vraag naar meer thuiswerk ligt lager bij de meer mature medewerkers (55+: 25%, 34-55: 42% en <34: 41%).

Thuiswerk is sowieso een blijver én een must in de war for talent”, zegt Lara Delloye, senior consultant Strategy & Transformation bij BDO. “Dat blijkt ook duidelijk uit de cijfers van het onderzoek. Bijna de helft van de bevraagden geeft aan dat een goed thuiswerkbeleid een belangrijke rol speelt in hoe zij naar hun werkgever kijken. Het is vooral zaak voor bedrijven om het juiste evenwicht te zoeken. Het is belangrijk flexibiliteit te bieden aan de medewerkers zonder daarbij de cohesie binnen het bedrijf in het gedrang te brengen.”

Cohesie

Die cohesie blijkt ook belangrijk voor de medewerkers. Zo zou meer dan een derde (33%) liefst weer wat meer tijd spenderen met alle collega’s samen op de werkplek. Lara Delloye: “Dit sluit perfect aan bij het advies dat wij doorgaans geven om de ‘sense of belonging’ van medewerkers aan te wakkeren. We raden aan om één tot twee dagen per week te gaan voor de aanwezigheid van een volledig team. Dat geeft collega’s de kans om met mekaar te connecteren.”

Thuiswerkbeleid

Meer dan een derde (37%) van de medewerkers geeft aan dat zijn bedrijf een duidelijk thuiswerkbeleid heeft. Een vijfde (21%) heeft informele afspraken over thuiswerk. 35% geeft aan dat er helemaal geen beleid is. Lara Delloye: “Dat lijkt mij erg veel. Dikwijls is het ook zo dat medewerkers niet voldoende op de hoogte zijn van de afspraken of het beleid en zit de uitdaging hem deels op het vlak van communicatie. Voor de medewerkers van bedrijven die effectief geen beleid hebben, is dat jammer want een goed beleid gaat doorgaans gepaard met bijkomende vergoedingen.”