Privacyverklaring

Europese steun voor herinschakeling ontslagen medewerkers TNT België

15 maart 2023
Tekst
Jo Cobbaut

Het Europees Parlement keurt 1,9 miljoen euro steun goed om 559 ontslagen werknemers weer aan het werk te helpen. Het gaat om ex-medewerkers van het logistieke bedrijf TNT België.

Dat laat Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) weten. De Europese steun moet hen helpen bij de zoektocht naar een nieuwe job. 

Fonds voor re-integratie van werklozen

Het geld komt uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG), een fonds dat in het leven werd geroepen om werklozen opnieuw te integreren in de arbeidsmarkt nadat ze hun job verloren als gevolg van onverwachte grote herstructureringen. Denk aan grote veranderingen in handelspatronen, financiële of economische crisissen zoals de coronacrisis of als gevolg van gewijzigde economische trends zoals de klimaattransitie, digitalisering of automatisering. Als meer dan tweehonderd werknemers hun baan verliezen binnen een bepaalde referentieperiode, kunnen lidstaten een aanvraag indienen. Eind vorig jaar diende België zo'n aanvraag in.

Veelal laaggeschoolden

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Renew Europe, Open Vld) stuurde het nieuws de wereld in en geeft mee dat “dit Europa een solidair Europa is.” De bijna 2 miljoen euro aan Europese steun uit het globaliseringsfonds zorgt voor de herintegratie op de arbeidsmarkt van honderden Belgische werknemers van TNT België, die dikwijls laaggeschoold zijn en ouder dan vijftig jaar.

Het logistieke bedrijf TNT Group werd in 2016 overgenomen door FedEx Group en maakte Paris-Charles de Gaulle Airport tot belangrijkste hub. Daardoor moest de luchthaven in Luik afslanken en werden medewerkers in 2022 afgedankt. In de getroffen Waalse regio en de provincie Luik ligt de werkloosheid op 8,7 procent, in België op gemiddeld 5,9 procent.