Privacyverklaring

HRupdate 22 december - Over goede voornemens

21 december 2022
Tekst
Jo Cobbaut
Beeld
Jeroen Los

“Er is geen tekort aan verpleegkundigen. Hoezo?

Het zijn de woorden van ervaren mensen op het terrein en ons inmiddels bevestigd door een flink aantal stemmen. Ze hebben het over zaken als ...

"Een opvoeder in een jongerenvoorziening mag wat basismedicatie geven, maar niet meer als die opvoeder in een psychiatrische instelling werkt.”

"Een zorgkundige mag een maaltijd naar een bewoner met slikproblemen brengen, maar assistentie tijdens de maaltijd moet door een logopediste."

"Alleen een verpleegkundige mag steunkousen helpen aantrekken in ziekenhuizen. In een woonzorgcentrum mag een zorgkundige dat."

We kunnen nog een paar voorbeelden geven uit de zorg. Maar een hr-manager kwam met een eigen anekdote. Bij de slager wilde ze een mooi stuk vlees laten snijden. "Sorry mijnheer, dat kunnen wij niet. De slager is al naar huis." Alleen de geschoolde slager kon het mes ter hand nemen.

We hebben misschien handen tekort, maar organiseren we het werk altijd verstandig en mensgericht? En dienen die regels de veiligheid, of heilige huisjes?

Vandaar ons goede voornemen voor 2023: clichés en vanzelfsprekende waarheden toetsen aan onderzoek én bij vakmensen met relevante ervaring.

De redactie wenst u nog een verkwikkende kerstperiode.

Onze inspiratie deze week