Privacyverklaring

Evidence based hr: de wetenschap over ‘goede voornemens’?

19 december 2022
Tekst
Engelina Chaillet
Beeld
Engelina Chaillet

De jaarwisseling gaat onvermijdelijk gepaard met lijstjes en goede voornemens. Mensen zijn van plan om te werken aan hun relatie, meer te reizen, gewicht te verliezen, te stoppen met roken, … Wat mij opvalt, is een categorie doelen buiten de privésfeer die steevast de top 5 haalt.

Nogal wat mensen maken ook goede voornemens op professioneel vlak. In tegenstelling tot voornemens die zich beperken tot de privésfeer, hebben doelen op de werkvloer theoretisch al meteen een grotere kans tot slagen. Ze bevinden zich in een vaste context die feedback inbouwt en ze zijn meestal concreter dan “gezonder zijn”. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in het dagelijkse leven.

Wat zegt de theorie van Locke & Latham?

Dit zijn meteen enkele belangrijke punten van de ‘goal setting’-theorie van Locke & Latham. Deze theorie bestaat al sinds 1990, maar is tot op vandaag een referentie voor toepassingen op de werkvloer. Al is er ondertussen verder onderzoek. Daaruit blijkt dat goede voornemens voornemens blijven zonder

 • motivatie,
 • actie over lange termijn,
 • bewuste acties in lijn met het doel,
 • weerstaan aan andere verleidingen en
 • tegenslagen overkomen (Rothman etc., 2004).

En wanneer je ze opsplitst in verschillende kleine doelen, op zich een bewezen manier om vol te houden (Höchli etc., 2019), bestaat dan weer het risico dat je te snel tevreden bent (bijvoorbeeld Amir & Ariely, 2008).

Maar er bestaan voldoende methodes om niet te hoog te grijpen. Een beproefde manier is het SMART-principe van Doran (1981). Kortom, ze zijn snel gemaakt, maar niet vanzelfsprekend, die goede voornemens.

Niet elk jaar hetzelfde

Dan komt daar dit jaar ook nog bij kijken dat er veel is veranderd. We hebben te maken gehad met meerdere grote veranderingen op korte en lange termijn en voorlopig lijkt het einde niet in zicht. Voor veel werkgevers en –nemers is de werkdruk sterk gestegen en dat vertaalt zich in het gestaag groeiende aantal burn-outs in vergelijking met vier jaar geleden (VRT.NWS, 2021). Het zal dus niet verbazen dat de categorie ‘carrièredoelen’ weer de de top tien haalt, maar dat de invulling verschilt van die van vroeger.

Een snelle rondvraag bij collega’s en vrienden leert me dat zij willen inzetten op bijvoorbeeld een betere werk-privébalans, meer pauzes, ontkoppelen en de bewuste keuze voor projecten waar ze oprecht in geïnteresseerd zijn. Snelheid en kwantiteit worden weer minder belangrijk.

Hr kan het verschil maken

Laat dat nou net doelen zijn waar hr echt mee kan helpen, zowel door zijn voorbeeldfunctie als door zijn mandaat om in te zetten op de weerbaarheid van werknemers. Want hoe beter zij worden ondersteund bij deze voornemens, hoe groter de win-winsituatie. De werknemers krijgen met elk vervuld voornemen doorheen het jaar meer energie en focus en de onderneming kan de werkdruk en andere hindernissen beter opvangen. Gelukkig weten we nu dat wetenschappelijk gezien die goede voornemens ook heel haalbaar en realistisch opgesteld kunnen worden … zeker op de werkvloer.

Referenties

 • Amir, O., & Ariely, D. (2008). Resting on laurels: The effects of discrete progress markers as subgoals on task performance and preferences. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34(5), 1158–1171. https://doi.org/10.1037/a0012857
 • Doran, G. T. (1981). There’s A S.M.A.R.T. Way To Write Management’s Goals and Objectives. Management Review.
 • Höchli, B., Brügger, A., & Messner, C. (2019). Making New Year’s Resolutions that Stick: Exploring how Superordinate and Subordinate Goals Motivate Goal Pursuit. Applied Psychology: Health and Well-Being, 12(1), 30–52. https://doi.org/10.1111/aphw.12172
 • Nws, V. (2021, May 17). Aantal langdurige burn-outs en depressies blijft stijgen tot meer dan 100.000: “Ons brein kent geen rust meer.” vrtnws.be. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/05/17/aantal-burn-outs-en-depressies-blijft-stijgen/
 • Rothman, A. J., Baldwin, A. S., Hertel, A. W., & Fuglestad, P. T. (2004). Self-regulation and behavior change: Disentangling behavioral initiation and behavioral maintenance. Handbook of Self-Regulation: Research, Theory, and Applications, 2011, ISBN 9781606239483, Págs. 106-125, 130–151.
 • Statista. (2022, November 15). New Year’s resolution of Americans for 2022. https://www.statista.com/statistics/378105/new-years-resolution/

Over deze gastauteur

Engelina Chaillet is researcher Next Generation Work @ Antwerp Management School